Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
QN06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
 
Toksisitet for gruppen: Liten sikkerhetsmargin. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak. Ved inntak av depotpreparat kan symptomer komme flere timer etter inntak. Stimulering av CNS er hovedproblemet (uro/agitasjon, hyperaktivitet, vokalisering, forvirring, mydriasis), hypertermi, takykardi, takypné er vanlig. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) og bradykardi forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning skjelvinger, hypertensjon, takypné, kramper.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak) hvis indisert. Kull hvis indisert. Ved inntak av depotpreparat kan ventrikkeltømming vurderes innen 2 timer etter inntak og kull gjentas 1 gang. Væskebehandling. Ro. Nøye monitorering av kroppstemperatur. Acepromazin (søknad om godkjenningsfritak) anbefales til behandling av nevrologiske symptomer. Hund/katt: 0,05 mg acepromazin/kg i.v. Titrering til effekt, maks. 0,1-1 mg/kg (monitorer for hypotensjon). Benzodiazepiner ved kramper, men unngå ved hyperaktivitet, da det kan gi paradoksal reaksjon. Symptomatisk behandling. Behandling i opptil 72 timer kan være nødvendig.
QN06B A01
Amfetamin
QN06B A01
Amfetamin
 
Toksisitet: Hund/katt: 0,1-0,15 mg/kg ga lett forgiftning. 0,15-0,7 mg/kg ga moderat forgiftning. >0,7 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
 
Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
QN06B A03
Metamfetamin
QN06B A03
Metamfetamin
 
Toksisitet: Hund: LD50: 9 mg/kg.
 
Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A Katt: Hallusinasjoner er sett.
 
Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
QN06B A04
Metylfenidat
QN06B A04
Metylfenidat
 
Toksisitet: Hund: 0,3-0,8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 3,1 mg/kg ga dødsfall i ett kasus. Katt: 3-5 mg ga moderat forgiftning i 2 kasus. 1 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
 
Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
QN06B A09
Atomoksetin
QN06B A09
Atomoksetin
 
Toksisitet: Hund: 0,4-2 mg/kg ga lett forgiftning. 2-9 mg/kg ga moderat forgiftning. Katt: 0,7-2,2 mg/kg ga lett forgiftning. >2,2 mg/kg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A Symptomfrihet vanligvis i løpet av 12-24 timer.
 
Behandling: Kull er anbefalt ved inntak >2 mg/kg hos hund og katt. Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A
QN06B C
Xantinderivater
QN06B C01
Koffein
QN06B C01
Koffein
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <15 mg/kg forventer ingen forgiftning. LD50: 140 mg/kg.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-2 timer. Uro, hyperaktivitet og oppkast er tidlige tegn på forgiftning. Ved moderat til alvorlig forgiftning pesing, kraftig takykardi, ataksi, polyuri, diaré, hypereksitabilitet, hyperaktivitet, skjelvinger, kramper, hypertermi, arytmier. Symptomer varer vanligvis i 12-36 timer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Vurder gjentatt kulldosering. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer hjerte, blodtrykk, elektrolytter og syrebase-status. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Unngå bruk av kortikosteroider og erytromycin. Symptomatisk behandling.