Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QG
UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
QG03
Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
QG03A
Antikonseptiva, hormoner, systemiske
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet.
 Behandling for gruppen: Ingen behandling nødvendig, selv ved svært store inntak.