Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QD
DERMATOLOGISKE MIDLER
QD05
Midler mot seborré
QD05A
Midler mot seborré, til topikal bruk
QD05A X
Andre midler mot seborré, til topikal bruk
QD05A X02
Kalsipotriol
 Toksisitet: Svært toksisk for hund og katt. Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,8-3,6 µg/kg kan potensielt gi forgiftning. >10 µg/kg (dvs. 0,2 g krem (50 µg/g)/kg) ga lett til moderat forgiftning. >36 µg/kg ga alvorlig forgiftning. Katter er mer sensitive for forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 12-36 timer etter inntak. Kraftig oppkast, anoreksi, letargi, hematemesis, polydipsi, polyuri er tidlige kliniske tegn. Ved moderat til alvorlig forgiftning akutt nyresvikt, arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering om indisert. Lav-kalsium diett. Ved moderat til alvorlig forgiftning gjentatt kulldosering, furosemid (0,5 mg/kg/time i.v.), kortikosteroid. Aggressiv væskebehandling (NaCl). Pamidronsyre kan forsøkes (1,3-2 mg/kg fortynnet i væske, i.v. infusjon over 2 timer). Monitorer hjerte, elektrolytter (kalsium, fosfat) og nyreverdier hver 12-24. time i 4 dager. Symptomatisk behandling. Langvarig behandling kan være nødvendig.