Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QA10B A
Biguanidderivater
QA10B A02
Metformin
QA10B A02
Metformin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 19-100 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. 198 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: GI-symptomer (kvalme, oppkast, anoreksi, diaré), letargi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning, hypotermi, hypotensjon, bleke slimhinner, skjelvinger (spesielt bakpart), bradykardi. Hypoglykemi, hypokalemi og laktacidose er sett i ett kasus.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer blodgass ved inntak >150 mg/kg. Unngå væsketilskudd med laktat. Symptomatisk behandling.
QA10B B
Sulfonylureaderivater
QA10B B
Sulfonylureaderivater
 
Toksisitet for gruppen: Hypoglykemi kan sees fra terapeutiske doser. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hovedproblemet. Oppkast, anoreksi, letargi, ataksi, svakhet, kramper, koma. Katt: Leverskade er sett etter terapeutisk bruk. Det er ukjent om dette forekommer ved akutt forgiftning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr etter glukosemåling. Ved lett forgiftning hyppige, små måltider. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer glukose i minimum 24 timer og leververdier 24 og 48 timer etter inntak. Glukose ved behov. Symptomatisk behandling.
QA10B B01
Glibenklamid
QA10B B01
Glibenklamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,35 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B
 
Behandling: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B
QA10B B07
Glipizid
QA10B B07
Glipizid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund/katt: LD50: >4 g/kg. Hund: 1,2 mg/kg ga ingen forgiftning etter glukosebehandling i ett kasus.
 
Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B
 
Behandling: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B
QA10B B12
Glimeperid
QA10B B12
Glimeperid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Se Sulfonylureaderivater, QA10B B
 
Behandling: Glukosebehandling i minst 48 timer etter inntak kan være nødvendig, selv ved tilsynelatende bedring. Se Sulfonylureaderivater, QA10B B