Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QL01B C
Pyrimidinanaloger
QL01B C02
Fluorouracil
QL01B C02
Fluorouracil
 
Toksisitet: Svært toksisk. Hund: >2,5 mg/kg har gitt alvorlig forgiftning. >40 mg/kg gir sjelden overlevelse.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis fra 30 minutter til 6 timer etter inntak. Dødsfall kan forekomme fra 7 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, oppkast, hematemese, diaré (blodig), magesmerter), ataksi, letargi, skjelvinger, kramper (alvorlige/ikke-responsive), hjertearytmier, respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose. Myelosupresjon (leukopeni, CNS-depresjon, hypertermi) forekommer fra 4-7 dager etter inntak.
 
Behandling: Brekkmiddel kun hos asymptomatiske dyr <1 time etter inntak. Kull hvis indisert innen 24 timer etter inntak. Observasjon i 24 timer hos veterinær er anbefalt. Aggressiv væskebehandling, GI-beskyttende behandling (se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ikke-steroide, QM01A ). Diazepam kan forsøkes mot skjelvinger/kramper, ved behov propofol og/eller isofluran. Monitorer kroppstemperatur, elektrolytter, lever- og nyreverdier. Smertebehandling, antibiotikum, symptomatisk behandling. Monitorer leukocytter med diff.telling ved innkomst, 12 og 24 timer etter inntak, deretter hver 3-4 dag i 18 dager. Ved myelosuppresjon; filgrastim (4-6 µg/kg s.c. i 1-3 dager).