Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QR01B A
Adrenergika
QR01B A01
Fenylpropanolamin
QR01B A01
Fenylpropanolamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <2,8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >15 mg/kg har gitt alvorlig forgiftning. Katt: 2,8 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 9,1mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. 13,8 mg/kg og 20 mg/kg ga moderat forgiftning i 2 kasus.
 
Klinikk: Symptomer kommer vanligvis 30 minutter til 8 timer etter inntak. Hund: Hypertensjon, bradykardi/takykardi, GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, anoreksi), CNS-symptomer (mydriasis, piloereksjon, agitasjon/uro, letargi) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning alvorlig hypertensjon, arytmier. Katt: Oppkast, hypertensjon, takypné er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 30 minutter etter inntak hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Monitorer hjertefrekvens, blodtrykk og temperatur. Hypertensjon og agitasjon kan behandles med acepromazin (Hund: 0,02 mg/kg i.v. eller i.m. Søknad om godkjenningsfritak.). Atropin og betablokkere er kontraindisert. Væskebehandling ved behov, forsiktighet ved hypertensjon. Symptomatisk behandling. Symptomfrihet vanligvis innen 20-72 timer.