Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QN
NERVESYSTEMET
QN01
Anestetika
QN01A
Generelle anestetika
QN01A X
Diverse generelle anestetika
QN01A X92
Benzokain
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Katt: Oppkast, CNS-depresjon, cyanose, dyspné, takypné, methemoglobinemi. Se Lokalanestetika, QN01B (utvid) 
 Behandling: Se Lokalanestetika, QN01B (utvid) 
QN01B
Lokalanestetika
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Forelenget sedasjon, vasodilatasjon, hypotensjon, skjelvinger, arytmier, respirasjonsdepresjon, kramper.
 Behandling for gruppen: Peroral eksponering: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 30 minutter etter inntak hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Oksygen ved behov. Kramper kan behandles med diazepam. Bradykardi kan behandles med atropin (Hund/katt: 0,02-0,04 mg/kg i.v.). Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning kan Lipidemulsjon/ILE forsøkes (se generell behandling). Ved topikal eksponering bad med mildt håndsåpemiddel.
QN01B B
Amider
QN01B B01
Bupivakain
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 10 mg/kg i.v. ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Se Lokalanestetika, QN01B (utvid) 
 Behandling: Se Lokalanestetika, QN01B (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning hos hund (se generell behandling).
QN01B B02
Lidokain
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 20 mg/kg s.c. ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hypersalivasjon, oppkast, hypotermi, CNS-depresjon, skjelvinger, ataksi, hypotensjon, svakhet, bradykardi. Ved moderat til alvorlig forgiftning methemoglobinemi, kramper, arytmier. Se Lokalanestetika QN01B (utvid) 
 Behandling: Se Lokalanestetika, QN01B (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus med alvorlig forgiftning hos katt (se generell behandling).
QN01B C
Benzosyreestere
QN01B C01
Kokain
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: Estimert LD50: 6-12 mg/kg per os.
 Klinikk: Symptomer kommer minutter etter eksponering (peroralt eller inhalasjon). CNS-stimulering (hyperaktivitet/agitasjon, hyperestesi, ataksi), mydriasis, oppkast, takykardi, skjelvinger, hypertermi, letargi/svakhet er vanlig. Hypersalivasjon, hypertensjon, CNS-depresjon, takypné, kramper, arytmier forekommer.
 Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (krampefare), ev. vurder ventrikkelskylling. Engangsdose kull. Ro. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer CNS, hjerte, temperatur og syre-base status. Skjelvinger/kramper kan behandles med diazepam. Væskebehandling. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning i ett humant kasus (se generell behandling).
QN02
Analgetika
QN02A
Opioider
 Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene. Katter er spesielt sensitive.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis fra 30 minutter til 2 timer etter inntak. Hund: CNS-depresjon, agitasjon, miose, ataksi, GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, bradykardi, hypotermi, hypotensjon, koma, kramper. Katt: CNS-eksitasjon, mydriasis, aggressivitet, urinretensjon, forstoppelse, skjelvinger, hypertermi, kramper.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekkmiddel kun svært tidlig i forløpet ved peroral eksponering hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer temperatur, hjerte og respirasjon. Nalokson (Hund/katt: 0,01-0,04 mg/kg i.v., i.m. eller s.c.) ved respirasjonsdepresjon. Nalokson kan ha kortere effekt enn opioidet, og behandlingen gjentas ved behov. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN02A A
Opiumsalkaloider
QN02A A01
Morfin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,3 mg/kg intratekalt ga alvorlig forgiftning i ett kasus. LD50: 133 mg/kg i.v. LDmin: 110-210 mg/kg s.c.
Katt: LDmin: 40 mg/kg s.c.
 Klinikk: Katt: Hyperrefleksi, skjelvinger, kramper er sett ved høye doser eller rask i.v. administrering. Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Se Opioider, QN02A (utvid) 
QN02A B
Fenylpiperidinderivater
QN02A B03
Fentanyl
 Toksisitet: «Brukt» plaster har en stor rest virkestoff igjen. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Symptomer vanligvis inne 5 timer etter inntak. Letargi, hypersalivasjon, ataksi, hypotermi, diaré, bradykardi er vanlig. Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Fjerning av plaster er viktig. Om brekkmiddel ikke er indisert pga. nevrologiske symptomer, bør plasteret fjernes med endoskop. Symptomfrihet vanligvis 2-6 timer etter fjerning av plasteret. Ved hudeksponering av oppløsning: Vask med mildt håndsåpemiddel. Se Opioider, QN02A (utvid) 
QN02A E
Oripavinderivater
QN02A E01
Buprenorfin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,2 mg/kg per os ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund: Vokalisering, ataksi, hypersalivasjon, hypotermi, letargi er vanlig. Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Høye doser nalokson kan være nødvendig ved respirasjonsdepresjon. Se Opioider, QN02A (utvid) 
QN02A F
Morfinderivater
QN02A F01
Butorfanol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 4 mg s.c. ga lett forgiftning hos kattunge. 1,1 mg/kg i.m. ga lett forgiftning (naloksonbehandlet).
 Klinikk: Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Ved kliniske symptomer tidlig nalokson injeksjon. Se Opioider, QN02A (utvid) 
QN02A X
Andre opioider
QN02A X02
Tramadol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hund: CNS-depresjon, oppkast, takykardi, ataksi, vokalisering, agitasjon, skjelvinger er vanlig. Katt: Mydriasis, hypersalivasjon, letargi, takykardi, ataksi, oppkast er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekkmiddel kun svært tidlig i forløpet ved peroral eksponering og hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull hvis indisert. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer temperatur, hjerte og respirasjon. Nalokson er ikke anbefalt pga. dårlig effekt og økt krampefare. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN02B
Andre analgetika og antipyretika
QN02B A
Salisylsyrederivater
QN02B A01
Acetylsalisylsyre
 Toksisitet: Store individuelle forskjeller i sensitiviteten. Hund: <50 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 50-100 mg/kg ga lett forgiftning. 100-300 mg/kg ga moderat forgiftning. >300 mg/kg ga alvorlig forgiftning. 400-500 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning. Katt: Svært lang halveringstid. <30 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Gjentatt dosering gir størst forgiftningsfare. 25 mg/kg/dag i 4 uker ga ingen forgiftning. 80-120 mg/kg/dag var letalt innen 7 dager. 325 mg 2 ganger pr. dag ga letal forgiftning.
 Klinikk: GI-symptomer (kvalme, (blodig) oppkast, magesmerter, diaré, melena, anoreksi) og letargi mest vanlig. Anemi, hypertermi (hund), takypné. Ved alvorlig forgiftning ataksi, nyresvikt (hund), metabolsk acidose, kramper, pulmonalt og cerebralt ødem, koma.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gjentatt kulldosering hver 6.-8. time i 24 timer ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Gastrointestinal beskyttende behandling i 5-7 dager:
- Omeprazol (Hund og katt: 1 mg/kg per os hver 12. time.).
- Misoprostol (Hund: 3 μg/kg per os, hver 12. time.).
- Sukralfat (0,25-0,5 g per os til små hunder og katter og 1 g per os til store hunder hver 6.-12. time). Gis 1 time før mat og 2 timer før administrering av annen medisin.
Væskebehandling. Monitorer temperatur, leververdier, elektrolytter og syrebase-status. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN02B E
Anilider
QN02B E01
Paracetamol
 Toksisitet: Hund: <75 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >75-100 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >200 mg/kg ga alvorlig forgiftning med methemoglobinemi. Katt: Spesielt sensitiv. Ingen dose er sikker for katter. >10 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >40 mg/kg ga alvorlig forgiftning med methemoglobinemi, leverskade.
 Klinikk: Hund: Hepatotoksisitet er hovedproblemet. Ved alvorlig forgiftning sees vanligvis tegn på leverskade 24-72 timer etter inntak. GI-symptomer (kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter), letargi, ataksi, ansikts-/poteødem, ikterus, levernekrose. Takykardi, dyspné, takypné, svakhet, hypotermi, skjelvinger forekommer. Ved store inntak (>200 mg/kg) methemoglobinemi (cyanose, hemoglobinuri, hematuri). KCS (keratokonjunktivitis sicca) er sett 48-72 timer etter terapeutisk dosering. Katt: Methemoglobinemi er hovedproblemet. Symptomer kommer vanligvis innen få timer etter inntak. Oppkast, hypersalivasjon, letargi er vanlig. CNS-depresjon, anoreksi, takykardi, takypné, svakhet, cyanose, hypotermi/hypertermi, methemoglobinemi, dyspné, ansikts-/poteødem, koma. Leverskade forekommer ved store inntak.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert innen 2 timer etter inntak. Acetylcystein er antidot ved alvorlig forgiftning. Behandlingen er mest effektiv innen 8 timer etter inntak. Symptomatiske katter anbefales behandlet uavhengig av tidsaspektet. Monitorer leververdier (etter 24 og 48 timer) og for methemoglobinemi. Kortikosteroider og antihistaminer er kontraindisert. Symptomatisk behandling. Acetylcysteindosering: Hund/katt: Fortynn til 5% (50 mg/ml) i glukose eller sterilt vann (1 del Mucomyst 20% blandes med 3 deler glukose 5%). 140-180 mg/kg sakte i.v. over 15-20 minutter, så 70 mg/kg hver 6. time minimum 7 ganger.
QN03
Antiepileptika
QN03A A
Barbiturater og derivater
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Liten sikkerhetsmargin. Katter er spesielt sensitive for den respirasjonsdepressive effekten. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk: CNS-depresjon, forvirring, letargi, ataksi, hypotermi, hypotensjon, takykardi/bradykardi, respirasjonsdepresjon, arytmier, koma. Respirasjonsdepresjon er hovedårsaken til dødsfall.
 Behandling: Brekkmiddel hvis indisert kun svært tidlig i forløpet hos asymptomatiske dyr. Gjentatt kulldosering vurderes, også etter parenteral eksponering. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning kan ventrikkelskylling vurderes hos symptomatiske dyr. Monitorer temperatur. Symptomatisk behandling.
QN03A A02
Fenobarbital (fenemal)
 Toksisitet: Hund: LD50: 150 mg/kg per os. Katt: LD50: 125 mg/kg per os.
 Klinikk: Ataksi, letargi, CNS-depresjon, hypotermi, mydriasis (katt) og skjelvinger er vanlig. Leversvikt og reversibel pancytopeni er sett. Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid) 
 Behandling: Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid) 
QN03A B
Hydantoinderivater
QN03A B02
Fenytoin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: CNS-depresjon, anoreksi, ataksi ved lette forgiftninger. Oppkast er vanlig hos katt. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotensjon, respirasjonsdepresjon og koma.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Katt: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Symptomatisk behandling.
QN03A E
Benzodiazepinderivater
QN03A E01
Klonazepam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,28 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus. Katt: 0,25 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund/katt: Ataksi, CNS-depresjon, agitasjon, oppkast er vanlig. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Brekkmiddel er generelt ikke anbefalt. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN03A X
Andre antiepileptika
QN03A X09
Lamotrigin
 Toksisitet: Hund: <11 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. 20-40 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. >40 mg/kg ga svært alvorlig forgiftning. Katt: Spesielt sensitive. 5 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hund/katt: Symptomer kommer vanligvis innen 4-12 timer etter inntak. Oppkast, ataksi, letargi, takykardi er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning skjelvinger, bradykardi, kramper, arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Monitorer hjerte. Skjelvinger kan behandles med metokarbamol (søknad om godkjenningsfritak). Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt i ett kasus ved alvorlig forgiftning (se generell behandling). Vanligvis klinisk bedring innen 18-24 timer.
QN03A X11
Topiramat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hund: Letargi, ataksi er vanlig. Katt: Oppkast er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X12
Gabapentin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. <273 mg/kg har gitt ingen til lette symptomer.
 Klinikk: Hund/katt: Ataksi, letargi, oppkast er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X14
Levetiracetam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav toksisitet.
 Klinikk: Hund: Letargi er vanlig. Hypertermi, slapphet, hypersalivasjon, oppkast forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN03A X15
Zonisamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: LD50: 1 g/kg.
 Klinikk: Hund: CNS-depresjon, uro, ataksi, oppkast er vanlig. Katt: Anoreksi, oppkast, diaré, letargi, ataksi er vanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid (dager) kan være nødvendig.
QN03A X16
Pregabalin
 Toksisitet: Hund: <6,3 mg/kg ga ingen symptomer. Katt: Mer sensitive.
 Klinikk: Hund: Ataksi, letargi er vanlig. Oppkast, hypereksitabilitet, vokalisering. Katt: Ataksi, letargi er vanlig. Mydriasis, skjelvinger, CNS-depresjon, diaré, takykardi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN05
Psykoleptika
QN05A
Antipsykotika
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypotensjon, takykardi, oppkast, letargi er vanlig. Anoreksi, ataksi, agitasjon forekommer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak av depotpreparat kan kull gjentas en gang. Langvarig behandling kan være nødvendig. Symptomatisk behandling.
QN05A E
Indolderivater
QN05A E04
Ziprasidon
 Toksisitet: Hund: 0,88 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: 1,1 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 10 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Hypo-/hypertensjon, takykardi, uro, forvirring, hypotermi, hyperestesi, skjelvinger, ataksi.
 Behandling: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
QN05A H
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner
QN05A H03
Olanzapin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,56 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
 Behandling: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
QN05A H04
Kvetiapin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 4,5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 6,4 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: CNS-depresjon er vanlig. Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
 Behandling: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
QN05A N
Litium
QN05A N01
Litium
 Toksisitet: Akutt toksisitet er vanligvis mindre problematisk enn kronisk. Hund: 1,7 og 4,7 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Hund/katt: Oppkast, letargi er vanlig.
 Behandling: Brekkmiddel hvis indisert. Kull har ikke effekt. Symptomatisk behandling.
QN05A X
Andre antipsykotika
QN05A X08
Risperidon
 Toksisitet: Hund: 0,05-0,8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Kramper er sett. Se Antipsykotika, QN05 (utvid) 
 Behandling: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
QN05A X12
Aripiprazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <0,6 mg/kg ga lett forgiftning i 2 kasus. Katt: 1,4 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
 Behandling: Se Antipsykotika, QN05A (utvid) 
QN05B
Anxiolytika
QN05B A
Benzodiazepinderivater
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Unge dyr er mest sensitive. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Raskt innsettende effekt med symptomer fra 10-15 minutter etter inntak. CNS-depresjon, ataksi, forvirring, oppkast er vanlig. Paradoksal reaksjon (hypersalivasjon, eksitasjon, aggresjon, vokalisering, hypertermi) forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotermi, hypotensjon, takykardi, respirasjonsdepresjon, kramper. Symptomfrihet vanligvis innen 8-24 timer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert kun svært tidlig i forløpet og hos asymptomatiske dyr. Kull hvis indisert. Ro. Observasjon i 4-8 timer etter inntak hos asymptomatiske dyr, eller til symptomfrihet. Hos symptomatiske dyr monitorer temperatur. Flumazenil ved alvorlig forgiftning med respirasjonsdepresjon (Hund/katt: 0,01 mg/kg i.v. Kort halveringstid, behandlingen kan gjentas hver time ved behov.). Paradoksal reaksjon kan behandles med medetomidin (Hund/katt: 1-10 µg/kg i.v, s.c., i.m.) eller acepromazin (0,01-0,02 mg/kg i.v., i.m. Søknad om godkjenningsfritak.). Benzodiazepiner og -derivater er kontraindisert. Symptomatisk behandling.
QN05B A01
Diazepam
 Toksisitet: Hund: <20 mg/kg ga lett forgiftning. 40 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 0,5-5 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus. Leverskade er sett etter lengre tids bruk. Det er ukjent om dette forekommer ved akutt forgiftning.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Hund: Behandling er anbefalt ved inntak >20 mg/kg. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05B A04
Oksazepam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1-6 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus. Katt: 1-5 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05B A06
Lorazepam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 0,33 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05B A12
Alprazolam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <0,27 mg/kg ga lett forgiftning i 3 kasus. Katt: 0,11 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Katt: Polyfagi er vanlig. Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05C
Hypnotika og sedativer
QN05C A
Barbiturater, usammensatte preparater
QN05C A19
Tiopental
 Toksisitet: Greyhound og andre mynderaser kan ha lengre restitusjonstid.
 Klinikk: Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid) 
 Behandling: Unngå bruk av katekolaminer (f.eks. adrenalin). Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid) 
QN05C D
Benzodiazepinderivater
QN05C D02
Nitrazepam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,2-0,8 mg/kg ga lett forgiftning. 0,9-3,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05C D03
Flunitrazepam
 Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 0,17-0,33 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05C F
Benzodiazepinlignende midler
QN05C F01
Zopiklon
 Toksisitet: Hund: <0,8 mg/kg forventes ingen til lett forgiftning. 0,9-11,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 0,8 mg/kg ga ingen forgiftning i ett kasus. 3 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05C F02
Zolpidem
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <0,18 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. >0,6 mg/kg kan gi paradoksal reaksjon. 0,22-21 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: >0,34 mg/kg kan gi paradoksal reaksjon. 1,25 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Observasjon i 2-4 timer etter inntak eller til symptomfrihet (vanligvis 12-24 timer etter inntak). Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
 Behandling: Se Benzodiazepinderivater, QN05B A (utvid) 
QN05C H
Melatoninreseptoragonister
QN05C H01
Melatonin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <2 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: CNS-depresjon forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
QN05C M
Andre hypnotika og sedativer
 Toksisitet for gruppen: Dyr med hjertesykdom, respirasjonslidelser, lever-, nyresykdom eller allmenn påkjenning er spesielt sensitive. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Raskt innsettende effekt. Oppkast og hypotensjon er vanlig. CNS-depresjon, hypotermi, respirasjonsdepresjon, økt urinutskillelse, forbigående hypoinsulinemi, hyperglykemi. Bradykardi og atrioventrikulært (AV) blokk forekommer.
 Behandling for gruppen: Atipamezol er effektivt antidot for α2-agonister (for dosering se Felleskatalogteksten). Monitorer hjertefrekvens, blodtrykk, kroppstemperatur, urinutskillelse og serumglukose. Symptomatisk behandling.
QN05C M09
Valerianarot
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Katt: 33-100 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Katt: Letargi, sedasjon er sett.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull er sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QN05C M11
Bromider
 Toksisitet: Kaliumbromid: Forgiftning er mest sannsynlig etter kronisk overdosering. Alvorlig forgiftning er sjelden.
 Klinikk: Kaliumbromid: Hund: Ataksi, letargi/sedasjon, oppkast er vanlig.
 Behandling: Kaliumbromid: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Væskebehandling (NaCl), glukose, diuretika ved behov. Symptomatisk behandling.
QN05C M18
Deksmedetomidin
 Toksisitet: Hund: Enkeltdoser opptil 5 × normaldose i.v. og 10 × normaldose i.m. gir vanligvis lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
 Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
QN05C M91
Medetomidin
 Toksisitet: Hund: Enkeltdoser opptil 5 × normaldose i.v. og 10 × normaldose i.m. gir vanligvis lett til moderat forgiftning. Dobbel dose ga dødsfall i svært sjeldne tilfeller.
 Klinikk: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
 Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
QN05C M92
Xylazin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Arytmier og kramper er sett. Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
 Behandling: Se Andre hypnotika og sedativer, QN05C M (utvid) 
QN06
Psykoanaleptika
QN06A
Antidepressiver
 Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere QN06A A (utvid) , Selektive serotoninreopptakshemmere se QN06A B (utvid) , MAO-hemmere, ikke-selektive QN06A F (utvid)  og Andre antidepressiver QN06A X (utvid) 
QN06A A
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere
 Toksisitet: Liten sikkerhetsmargin. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk: Raskt innsettende effekt. Hyperaktivitet, takykardi, oppkast, mydriasis, vokalisering, hypertermi. Ved moderat til alvorlig forgiftning letargi, ataksi, hypotensjon, dyspné, koma, kramper, arytmier. Arytmier kan gi dødsfall innen 2 timer etter inntak hos ubehandlede dyr.
 Behandling: Ventrikkeltømming kun svært tidlig i forløpet (<15 minutter etter inntak) hos asymptomatiske dyr hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Hos symptomatiske dyr er nøye monitorering, væskebehandling og temperaturregulering viktig. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. De fleste ikke-selektive monoaminreopptakshemmere har lang halveringstid og symptomatiske dyr krever lang observasjonstid (minimum 9 timer).
QN06A A04
Klomipramin
 Toksisitet: Smal terapeutisk bredde. Hund: 2-3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. Katt: 4 mg/kg ga lett forgiftning i et kasus.
 Klinikk: Letargi, mydriasis (katt), takykardi, ataksi, oppkast (hund), vokalisering, agitasjon (katt) er vanligste symptomer. Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A (utvid) 
 Behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A (utvid) 
QN06A A09
Amitriptylin
 Toksisitet: Hund: >1,1 mg/kg kan gi lett forgiftning. >15 mg/kg forventes alvorlig forgiftning. Katt: 5 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A (utvid) 
 Behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, QN06A A (utvid) 
QN06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
 Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Rask innsettende effekt. I lave doser CNS-depresjon og letargi. GI-symptomer (anoreksi, hypersalivasjon, oppkast) er vanlig. I høyere doser agitasjon, ataksi, skjelvinger, kramper, takykardi, hypertensjon. Symptomene går vanligvis over i løpet av 12-36 timer. Ved inntak av depotpreparat kan symptomene vedvare lengre.
Serotonergt syndrom er sett hos hunder. Symptomer kan være oppkast, diaré, mydriasis, skjelvinger, vokalisering, agitasjon/uro, ataksi, hyperrefleksi, muskelstivhet, kramper, hypertermi.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Monitorer respirasjon, temperatur, puls og blodtrykk hyppig hos symptomatiske dyr. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
Serotonergt syndrom: Kramper kan behandles med diazepam eller barbiturater. Cyproheptadin (søknad om godkjenningsfritak) kan forsøkes ved alvorlige kliniske symptomer: Hund: 1,1 mg/kg per os eller knust rektalt hver 4-6 time etter behov. Katt: 2-4 mg totalt per os eller knust rektalt hver 4-6 time etter behov. Symptomatisk behandling.
QN06A B03
Fluoksetin
 Toksisitet: Hund: 1-8 mg/kg ga lett forgiftning. 8-10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 10-25 mg/kg ga alvorlig forgiftning. Katt: Begrenset erfaring med overdoser. 3,7-6,3 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i 2 kasus.
 Klinikk: Oppkast, letargi, mydriasis, hypersalivasjon (katt), takykardi (hund), vokalisering er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A B04
Citalopram
 Toksisitet: Hund: 1,1-4 mg/kg ga lett forgiftning. 13 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: <9 mg/kg gir vanligvis ingen til lett forgiftning. 5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A B05
Paroksetin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,3-3 mg/kg ga lett forgiftning. >3 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. Katt: 10 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Letargi, oppkast (hund), hyperaktivitet, mydriasis (katt) er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A B06
Sertralin
 Toksisitet: Hund: 0,4 -3 mg/kg ga lett forgiftning. 6-8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: CNS-depresjon, CNS-stimulering, mydriasis, oppkast, hypersalivasjon (katt), takykardi, er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid)  Lipidemulsjon/ILE har vært effektivt ved alvorlig forgiftning (se generell behandling).
QN06A B08
Fluvoksamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,5 mg/kg ga CNS-depresjon i ett kasus. 10 mg/kg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Letargi, skjelvinger, CNS-depresjon, oppkast, hypotensjon, bradykardi er vanligste symptomer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A B10
Escitalopram
 Toksisitet: Hund: 0,5-3,8 mg/kg ga ingen til lett forgiftning.
 Klinikk: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A F
MAO-hemmere, ikke-selektive
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Symptomer fra 2-24 timer etter inntak. Hypo-/hypertensjon, CNS-depresjon/uro. Ved alvorlig forgiftning takykardi, arytmier, koma, kramper, hypertermi, respirasjonsdepresjon, sjokk.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Monitorer respirasjon, temperatur og blodtrykk hos symptomatiske dyr. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling. Leververdier bør sjekkes ved ankomst og 4-6 uker etter inntak.
QN06A X
Andre antidepressiver
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
QN06A X11
Mirtazapin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,8-3,8 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus.
 Klinikk: Hund: Agitasjon, letargi, vokalisering, takypné, skjelvinger. Katt: Vokalisering, agitasjon, oppkast, takykardi, ataksi, letargi.
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A X12
Bupropion
 Toksisitet: Hund: 10 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Svært rask absorpsjon. Alvorlige symptomer kan sees 1-4 timer etter inntak. Oppkast, dyspné, hypersalivasjon, ataksi, skjelvinger, kramper, arytmi, hypotensjon.
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A X16
Venlafaksin
 Toksisitet: Hund: 1-5 mg/kg ga lett forgiftning i få kasus. Katt: Utsatte for forgiftning da de villig spiser venlafaksin kapsler. <37,5 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Symptomer er vanlig 1-8 timer etter inntak. CNS-depresjon er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning mydriasis, oppkast, takypné, takykardi, ataksi, skjelvinger, agitasjon, hypertermi, hypertensjon.
 Behandling: Symptomer varer vanligvis i 8-24 timer. Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06A X21
Duloksetin
 Toksisitet: Hund: Begrenset erfaring med overdoser. 1,6 mg/kg ga ingen symptomer i ett kasus. 19,1 mg/kg ga dødsfall i ett kasus.
 Klinikk: Letargi, mydriasis, oppkast, skjelvinger, ataksi, vokalisering er vanlig. Takykardi, hypertermi, hypertensjon, hyperaktivitet forekommer.
 Behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, QN06A B (utvid) 
QN06B
Psykostimulantia, midler ved ADHD og nootropika
QN06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
 Toksisitet for gruppen: Liten sikkerhetsmargin. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Symptomer vanligvis innen 30 minutter til 2 timer etter inntak. Ved inntak av depotpreparat kan symptomer komme flere timer etter inntak. Stimulering av CNS er hovedproblemet (uro/agitasjon, hyperaktivitet, vokalisering, forvirring, mydriasis), hypertermi, takykardi, takypné er vanlig. GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) og bradykardi forekommer. Ved moderat til alvorlig forgiftning skjelvinger, hypertensjon, takypné, kramper.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming kun hos asymptomatiske dyr og svært tidlig i forløpet (<30 minutter etter inntak) hvis indisert. Kull hvis indisert. Ved inntak av depotpreparat kan ventrikkeltømming vurderes innen 2 timer etter inntak og kull gjentas 1 gang. Væskebehandling. Ro. Nøye monitorering av kroppstemperatur. Acepromazin (søknad om godkjenningsfritak) anbefales til behandling av nevrologiske symptomer. Hund/katt: 0,05 mg acepromazin/kg i.v. Titrering til effekt, maks. 0,1-1 mg/kg (monitorer for hypotensjon). Benzodiazepiner ved kramper, men unngå ved hyperaktivitet, da det kan gi paradoksal reaksjon. Symptomatisk behandling. Behandling i opptil 72 timer kan være nødvendig.
QN06B A01
Amfetamin
 Toksisitet: Hund/katt: 0,1-0,15 mg/kg ga lett forgiftning. 0,15-0,7 mg/kg ga moderat forgiftning. >0,7 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
 Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
QN06B A03
Metamfetamin
 Toksisitet: Hund: LD50: 9 mg/kg.
 Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid)  Katt: Hallusinasjoner er sett.
 Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
QN06B A04
Metylfenidat
 Toksisitet: Hund: 0,3-0,8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. 3,1 mg/kg ga dødsfall i ett kasus. Katt: 3-5 mg ga moderat forgiftning i 2 kasus. 1 mg/kg ga alvorlig forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
 Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
QN06B A09
Atomoksetin
 Toksisitet: Hund: 0,4-2 mg/kg ga lett forgiftning. 2-9 mg/kg ga moderat forgiftning. Katt: 0,7-2,2 mg/kg ga lett forgiftning. >2,2 mg/kg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid)  Symptomfrihet vanligvis i løpet av 12-24 timer.
 Behandling: Kull er anbefalt ved inntak >2 mg/kg hos hund og katt. Se Sentralt virkende sympatomimetika, QN06B A (utvid) 
QN06B C
Xantinderivater
QN06B C01
Koffein
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <15 mg/kg forventer ingen forgiftning. LD50: 140 mg/kg.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-2 timer. Uro, hyperaktivitet og oppkast er tidlige tegn på forgiftning. Ved moderat til alvorlig forgiftning pesing, kraftig takykardi, ataksi, polyuri, diaré, hypereksitabilitet, hyperaktivitet, skjelvinger, kramper, hypertermi, arytmier. Symptomer varer vanligvis i 12-36 timer.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert hos asymptomatiske dyr. Vurder gjentatt kulldosering. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer hjerte, blodtrykk, elektrolytter og syrebase-status. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Unngå bruk av kortikosteroider og erytromycin. Symptomatisk behandling.
QN07
Andre midler med virkning på nervesystemet
QN07B
Midler ved avhengighetslidelser
QN07B A
Midler ved nikotinavhengighet
QN07B A01
Nikotin
 Toksisitet: Nikotininnhold: Sigaretter (pr. stk): 15-20 mg. Sigarettsneip: Ca. 4 mg. Snus (pris): Ca. 25 mg. Porsjonssnus: 8-18 mg. Hund: <1 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 1-5 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i få kasus. LD50: 9,2 mg/kg per os.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1 time etter inntak. Hypersalivasjon og oppkast er tidlige kliniske tegn. Eksitasjon, skjelvinger, ataksi, letargi, takypné, diaré, bradykardi/takykardi, hypertensjon, mydriasis. Ved alvorlig forgiftning CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon, paralyse, arytmier. Ved lette forgiftninger vanligvis symptomfrihet innen 1-2 timer, ved alvorlige forgiftninger innen 18-24 timer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak av nikotinplaster vurder 2 ekstra kulldoser med 4-6 timers mellomrom. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer hjerte, blodtrykk, respirasjon. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN07B C
Midler ved opioidavhengighet
QN07B C06
Diamorfin (heroin)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund:
LDmin: 25 mg/kg s.c. Katt: LDmin: 20 mg/kg per os.
 Klinikk: Hund: Tidlig innsettende aggressivitet forekommer. Se Opioider, QN02A (utvid) 
 Behandling: Se Opioider, QN02A (utvid) 
QN51
Eutanasipreparater
QN51A
Eutanasipreparater
QN51A A
Barbiturater
QN51A A01
Pentobarbital
 Toksisitet: Hund: LD50: 85 mg/kg per os, 40-60 mg/kg i.v.
 Klinikk: Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid) 
 Behandling: Se Barbiturater og derivater, QN03A A (utvid)