Andre forgiftningsagens


Macadamianøtter

Toksisitet: Det er kun sett forgiftning hos hund. 1 macadamianøtt veier 2,1-3 g. 0,7-2 g nøtter/kg forventes ingen til lett forgiftning. >2 g/kg (ca. 1 nøtt/kg) ga lett forgiftning. 20 g/kg ga lett forgiftning hos 4 hunder i et forsøk.

Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 1-6 timer etter inntak. Letargi, oppkast, hypertermi er tidlige tegn på forgiftning. Kan forverres til svakhet (spesielt i bakparten), ataksi, CNS-depresjon, skjelvinger. Full restitusjon vanligvis innen 24-48 timer.

Behandling: Ventrikkeltømming er sjelden indisert. Kull kan vurderes. Behandling hos veterinær sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.