Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QV
VARIA
QV03
Alle andre terapeutiske preparater
QV03A B26
Metionin
 Toksisitet: Hund: >22,5-94,6 mg/kg ga ingen til lett forgiftning. >300 mg/kg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen 3-7 timer etter eksponering. Oppkast, ataksi, letargi er vanlig. Diaré, svakhet, polydipsi, forvirring forekommer.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Kull er ikke anbefalt. Væskebehandling hos symptomatiske dyr. Monitorer elektrolytter og syrebase-status. Symptomatisk behandling. Vanligvis klinisk bedring innen 18-24 timer.