Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN05A
Antipsykotika
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hypotensjon, takykardi, oppkast, letargi er vanlig. Anoreksi, ataksi, agitasjon forekommer.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved inntak av depotpreparat kan kull gjentas en gang. Langvarig behandling kan være nødvendig. Symptomatisk behandling.
QN05A E
Indolderivater
QN05A E04
Ziprasidon
QN05A E04
Ziprasidon
 
Toksisitet: Hund: 0,88 mg/kg ga lett forgiftning. Katt: 1,1 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. 10 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hypo-/hypertensjon, takykardi, uro, forvirring, hypotermi, hyperestesi, skjelvinger, ataksi.
 
Behandling: Se Antipsykotika, QN05A
QN05A H
Diazepiner, oksazepiner, tiazepiner og oksepiner
QN05A H03
Olanzapin
QN05A H03
Olanzapin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,56 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Antipsykotika, QN05A
 
Behandling: Se Antipsykotika, QN05A
QN05A H04
Kvetiapin
QN05A H04
Kvetiapin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 4,5 mg/kg ga moderat forgiftning i ett kasus. Katt: 6,4 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: CNS-depresjon er vanlig. Se Antipsykotika, QN05A
 
Behandling: Se Antipsykotika, QN05A
QN05A N
Litium
QN05A N01
Litium
QN05A N01
Litium
 
Toksisitet: Akutt toksisitet er vanligvis mindre problematisk enn kronisk. Hund: 1,7 og 4,7 mg/kg ga ingen til lett forgiftning i 2 kasus.
 
Klinikk: Hund/katt: Oppkast, letargi er vanlig.
 
Behandling: Brekkmiddel hvis indisert. Kull har ikke effekt. Symptomatisk behandling.
QN05A X
Andre antipsykotika
QN05A X08
Risperidon
QN05A X08
Risperidon
 
Toksisitet: Hund: 0,05-0,8 mg/kg ga lett til moderat forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: Kramper er sett. Se Antipsykotika, QN05
 
Behandling: Se Antipsykotika, QN05A
QN05A X12
Aripiprazol
QN05A X12
Aripiprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: <0,6 mg/kg ga lett forgiftning i 2 kasus. Katt: 1,4 mg/kg ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Se Antipsykotika, QN05A
 
Behandling: Se Antipsykotika, QN05A