Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QN02A
Opioider
 
Toksisitet for gruppen: Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene. Katter er spesielt sensitive.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer kommer vanligvis fra 30 minutter til 2 timer etter inntak. Hund: CNS-depresjon, agitasjon, miose, ataksi, GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré) er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning respirasjonsdepresjon, bradykardi, hypotermi, hypotensjon, koma, kramper. Katt: CNS-eksitasjon, mydriasis, aggressivitet, urinretensjon, forstoppelse, skjelvinger, hypertermi, kramper.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekkmiddel kun svært tidlig i forløpet ved peroral eksponering hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer temperatur, hjerte og respirasjon. Nalokson (Hund/katt: 0,01-0,04 mg/kg i.v., i.m. eller s.c.) ved respirasjonsdepresjon. Nalokson kan ha kortere effekt enn opioidet, og behandlingen gjentas ved behov. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.
QN02A A
Opiumsalkaloider
QN02A A01
Morfin
QN02A A01
Morfin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 1,3 mg/kg intratekalt ga alvorlig forgiftning i ett kasus. LD50: 133 mg/kg i.v. LDmin: 110-210 mg/kg s.c.
Katt: LDmin: 40 mg/kg s.c.
 
Klinikk: Katt: Hyperrefleksi, skjelvinger, kramper er sett ved høye doser eller rask i.v. administrering. Se Opioider, QN02A
 
Behandling: Se Opioider, QN02A
QN02A B
Fenylpiperidinderivater
QN02A B03
Fentanyl
QN02A B03
Fentanyl
 
Toksisitet: «Brukt» plaster har en stor rest virkestoff igjen. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Symptomer vanligvis inne 5 timer etter inntak. Letargi, hypersalivasjon, ataksi, hypotermi, diaré, bradykardi er vanlig. Se Opioider, QN02A
 
Behandling: Fjerning av plaster er viktig. Om brekkmiddel ikke er indisert pga. nevrologiske symptomer, bør plasteret fjernes med endoskop. Symptomfrihet vanligvis 2-6 timer etter fjerning av plasteret. Ved hudeksponering av oppløsning: Vask med mildt håndsåpemiddel. Se Opioider, QN02A
QN02A E
Oripavinderivater
QN02A E01
Buprenorfin
QN02A E01
Buprenorfin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hund: 0,2 mg/kg per os ga lett forgiftning i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Vokalisering, ataksi, hypersalivasjon, hypotermi, letargi er vanlig. Se Opioider, QN02A
 
Behandling: Høye doser nalokson kan være nødvendig ved respirasjonsdepresjon. Se Opioider, QN02A
QN02A F
Morfinderivater
QN02A F01
Butorfanol
QN02A F01
Butorfanol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Katt: 4 mg s.c. ga lett forgiftning hos kattunge. 1,1 mg/kg i.m. ga lett forgiftning (naloksonbehandlet).
 
Klinikk: Se Opioider, QN02A
 
Behandling: Ved kliniske symptomer tidlig nalokson injeksjon. Se Opioider, QN02A
QN02A X
Andre opioider
QN02A X02
Tramadol
QN02A X02
Tramadol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Hund: CNS-depresjon, oppkast, takykardi, ataksi, vokalisering, agitasjon, skjelvinger er vanlig. Katt: Mydriasis, hypersalivasjon, letargi, takykardi, ataksi, oppkast er vanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekkmiddel kun svært tidlig i forløpet ved peroral eksponering og hos asymptomatiske dyr. Engangsdose kull hvis indisert. Ved moderat til alvorlig forgiftning monitorer temperatur, hjerte og respirasjon. Nalokson er ikke anbefalt pga. dårlig effekt og økt krampefare. Væskebehandling. Kramper kan behandles med diazepam. Symptomatisk behandling.