Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QJ
ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
QJ04
Antimykobakterielle midler
QJ04A
Midler til behandling av tuberkulose
QJ04A C
Hydrazider
QJ04A C01
Isoniazid
 Toksisitet: Hund: 19,8 mg/kg har gitt moderat til alvorlig forgiftning i ett kasus. >30 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Symptomer vanligvis innen 1-2 timer etter inntak. Hund: CNS-symptomer (ataksi, skjelvinger, blindhet, vokalisering, agitasjon, aggresjon), GI-symptomer (oppkast, hypersalivasjon, diaré), hepatopati (forbigående), hypertermi, kardiovaskulære symptomer. Ved moderat til alvorlig forgiftning refraktære kramper, metabolsk acidose, koma, arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert innen 1 time etter inntak. Kull er ikke anbefalt pga. krampefare. Væskebehandling. Monitorer temperatur. Ved inntak >20 mg/kg eller alvorlige kliniske symptomer Pyridoksin (Pyridoksin NAF «Apotek». Hund: 70 mg/kg sakte i.v. infusjon over 30-60 minutter.) er indisert. Symptomatisk behandling.