Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


QC09A
ACE-hemmere, usammensatte preparater
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Dyr med nyresvikt eller hjertesykdom er mer sensitive. Toksisiteten innenfor gruppen varierer. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hypotensjon er hovedproblemet. Letargi, hypersalivasjon, kvalme, oppkast, takykardi.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning, monitorer blodtrykk og allmenntilstand hver 4. time. Væskebehandling. Ved hypotensjon monitorer nyreverdier og elektrolytter. Symptomatisk behandling.
QC09A A01
Kaptopril
QC09A A01
Kaptopril
 
Toksisitet: Hund: 1,5 mg/kg per os ga oppkast og hypotensjon. >6,6 mg/kg per os hver 8. time ga nyresvikt.
 
Klinikk: Hund: Rask absorpsjon. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
 
Behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
QC09A A02
Enalapril
QC09A A02
Enalapril
 
Toksisitet: Hund: <1,5 mg/kg ga ingen symptomer i få kasus. 200 mg/kg ga letal forgiftning.
 
Klinikk: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
 
Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
QC09A A03
Lisinopril
QC09A A03
Lisinopril
 
Toksisitet: Hund: <20 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 27 mg/kg ga hypotensjon. Katt: 4,9 mg/kg ga hypotensjon i ett kasus.
 
Klinikk: Hund: Letargi, takykardi, oppkast, hypotensjon. Katt: Hypertensjon, takykardi, oppkast.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull er anbefalt ved inntak >20 mg/kg hos hund. Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
QC09A A05
Ramipril
QC09A A05
Ramipril
 
Toksisitet: Hund: <1 g/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Lette GI-symptomer. Hypotensjon ved store doser.
 
Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
QC09A A07
Benazepril
QC09A A07
Benazepril
 
Toksisitet: 20 mg/kg ga etter brekkmiddel lett forgiftning i få kasus.
 
Klinikk: Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A
 
Behandling: Lang observasjonstid kan være nødvendig. Se ACE-hemmere, usammensatte preparater, QC09A