Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

QB
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
QB02
Antihemoragika
QB02B
Vitamin K og andre hemostatika
QB02B A
Vitamin K
 Toksisitet: Vitamin K1 har lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Symptomer er ikke forventet etter akutt enkeltinntak.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling.
QB03
Midler mot anemi
QB03A
Jernpreparater
QB03A A
Jern II-verdige, orale preparater
 Toksisitet for gruppen: Hund: <20 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 20-60 mg/kg ga lett til moderat forgiftning. >60 mg/kg ga alvorlig forgiftning. >100 mg/kg ga letal forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Røntgen kan være nyttig i diagnosen. Liten fare for forgiftning ved fravær av symptomer 8 timer etter inntak. 0-6 timer etter inntak: Oppkast, magesmerter, diaré, GI-blødning, letargi. Lette forgiftninger stopper vanligvis her. 6-24 timer etter inntak: Ved moderate og alvorlige forgiftninger kan det komme et symptomfritt intervall. 12-96 timer etter inntak: GI-symptomer, metabolsk acidose, leversvikt, kardiovaskulære symptomer, sjokk. 2-6 uker etter inntak: Gastrointestinal fibrose, strikturdannelse og obstruksjon forekommer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Kull har ikke effekt. Monitorer elektrolytter, væskebalanse og syrebase-status. Symptomatisk behandling. Mål serumjern 2-3 og 5-6 timer etter inntak. Ved fare for moderat til alvorlig forgiftning eller ved serumjern >90 µmol/liter (hund) vurderes Deferoksamin (kontinuerlig infusjon 15 mg/kg/time, ev. 40 mg/kg i.m. hver 4.-8. time (mindre effektivt)). 2-3 dagers behandling er ofte nødvendig.