Flunixin vet.

Biovet

Antireumatikum og analgetikum.

ATCvet-nr.: QM01A G90

 INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml til hest og storfe: 1 ml inneh.: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 50 mg, dietanolamin 4 mg, fenol 5 mg, natriumedetat 0,1 mg, natriumformaldehydsulfoksylat 2,5 mg, propylenglykol 207,2 mg, saltsyre, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt.
Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen.
Halveringstid: Ca. 1,6 timer.
Utskillelse: Ca. 15% av dosen elimineres via urin innen 32 timer etter intravenøs administrering. Av dette skilles det meste ut i løpet av de 4 første timene.

Indikasjoner 

Hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi. Storfe: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved endotoksemiske tilstander som f.eks. kolimastitt. Forsøksvis ved forfangenhet.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke anvendes ved alvorlige lever- og nyreskader.

Forsiktighetsregler 

Bør ikke anvendes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr. Bør ikke anvendes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mage-tarmslimhinnen eller ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles.

Drektighet/Laktasjon

Se Forsiktighetsregler.

Dosering 

Hest: 1,1 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml pr. 45 kg) i.v. 1 gang daglig i 2-5 dager. Storfe: 2,2 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 2 ml pr. 45 kg) i.v. eller i.m. 1 gang daglig i inntil 3 dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 1 døgn.
Slakt: Hest og storfe: 7 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved romtemperatur.

Sist endret: 03.04.2018


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Flunixin vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
50 mg/mlhest og storfe4 × 50 ml (hettegl.)090929CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.