Flunixin vet.

Biovet

Antireumatikum og analgetikum, NSAID.

ATCvet-nr.: QM01A G90

 INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 50 mg, dietanolamin, fenol, natriumedetat, natriumformaldehydsulfoksylat, propylenglykol, saltsyre, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Analgetisk og antipyretisk effekt.
Halveringstid: Ca. 1,6 timer.
Utskillelse: Elimineres dels ved metabolisering i lever, dels uomdannet via nyrene.

Indikasjoner 

Ikke-matproduserende hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved alvorlige lever- og nyreskader.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør ikke brukes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mage-tarmslimhinnen eller ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved kjent overfølsomhet for fluniksin bør kontakt med preparatet unngås.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av steroider og NSAID kan potensere ev. bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon

Bør ikke brukes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr.

Dosering 

1,1 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml pr. 45 kg) i.v. 1 gang daglig i 2-5 dager.

Tilbakeholdelsestider

Kun til bruk på ikke-matproduserende hest. Behandlede hester kan ikke gå inn i matkjeden og må deklareres som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Brukes innen 28 dager etter anbrudd.

Sist endret: 13.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.06.2005


 

Pakninger og SPC


Flunixin vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 mg/mlhest4 × 50 ml (hettegl.)090929SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.