Flunixin vet.

Biovet


Antireumatikum og analgetikum, NSAID.

QM01A G90 (Fluniksin)INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml til hest og storfe: 1 ml inneh.: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 50 mg, fenol, natriumhydroksid, natriumedetat, natriumformaldehydsulfoksylat, propylenglykol, saltsyre, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen. Analgetisk og antipyretisk effekt.
Halveringstid: Hest: Ca. 1,6 timer. Storfe: 2,5 timer.
Utskillelse: Elimineres dels ved metabolisering i lever, dels uomdannet via nyrene.

Indikasjoner 

Hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi. Storfe: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener, samt smerter ved endotoksemiske tilstander som f.eks. kolimastitt. Forsøksvis ved forfangenhet.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlige lever- og nyreskader.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør ikke brukes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mage-tarmslimhinnen eller ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved kjent overfølsomhet for fluniksin bør kontakt med preparatet unngås.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av steroider og NSAID kan potensere ev. bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon

Bør ikke brukes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr.

Dosering 

Hest: 1,1 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml pr. 45 kg) i.v. 1 gang daglig i 2-5 dager. Storfe: 2,2 mg/kg (tilsv. 2 ml pr. 45 kg) i.v. eller i.m. 1 gang daglig i inntil 3 dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 1 døgn.
Slakt: Hest og storfe: 7 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Brukes innen 28 dager etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Flunixin vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 mg/ml hest og storfe 4 × 50 ml (hettegl.) 090929 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.08.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.10.2019