Flunixin Norbrook vet.

Norbrook

Antirevmatikum og analgetikum.

ATCvet-nr.: QM01A G90

 GRANULAT I DOSEPOSER 250 mg til hest: Hver dosepose inneh: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 250 mg, sukrose, hjelpestoffer. Peppermyntesmak.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt.
Virkningsmekanisme: Hemmer cyklooksygenase (COX-1 og COX-2) og dermed syntesen av viktige mediatorer i den inflammatoriske prosessen, som er involvert i sentral pyrese, smertepersepsjon og vevsinflammasjon. Gjennom effekt på arakidonsyrekaskaden hemmes også produksjonen av tromboksan, en potent blodplateproaggregator og vasokonstriktor som frigis under blodlevring. Antipyretisk effekt skyldes inhibert syntese av prostaglandin E2 i hypothalamus.
Absorpsjon: Maks. plasmanivå (2,51 µg/ml) etter 1 time.

Indikasjoner 

Smertelindring og reduksjon av inflammasjon ved muskel- og skjelettlidelser.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på dyr som lider av hjerte-, lever- eller nyresykdom, ved gastrointestinale sår eller blødninger, bloddyskrasi eller ved hypersensitivitet for preparatet.

Bivirkninger

Irritasjon og sår på slimhinner i mage-tarm kan forekomme. Fare for nyreskade hos dehydrerte eller hypovolemiske dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dose eller behandlingsvarighet skal ikke overskrides. Bruk på dyr <6 uker og på gamle dyr kan medføre økt risiko. Unngå bruk på dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. økt risiko for toksisk nyrepåvirkning.

Interaksjoner 

Det må gå minst 24 timer mellom administrering av dette preparatet og andre ikke-steoride antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller glukokortikoider. Samtidig bruk av legemidler med høy proteinbindingsgrad kan fortrenge fluniksin fra bindingsstedene, og gi toksisk effekt. Ulcerasjoner i mage-tarmkanalen kan forverres av glukokortikoider hos dyr som allerede står på NSAID. Samtidig administrering av potensielt nyretoksisk legemiddel bør unngås. NSAID bør ikke gis til dyr som legges i generell anestesi før dyret har våknet fullstendig fra narkosen.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige hopper.

Dosering 

1,1 mg/kg kroppsvekt tilsv. 1 dosepose pr. 227 kg kroppsvekt 1 gang daglig, i opptil 5 påfølgende dager, avhengig av klinisk effekt. Granulatet drysses på en liten mengde fôr rett før inntak. Medisinert fôr som ikke er spist kastes.

Overdosering/Forgiftning

Overdoser kan gi gastrointetinal toksisitet.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 15 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter tilsetning til fôr: Umiddelbar bruk.

Sist endret: 26.04.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.02.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Flunixin Norbrook vet., GRANULAT I DOSEPOSER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
250 mghest10 × 10 g (dosepose)408402CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.