Floraqpharma vet.

Skretting


Bredspektret antibiotikum.

QJ01B A90 (Florfenikol)MEDISINPELLET 2 g/kg til laks: 1000 g inneh.: Florfenikol 2 g, fiskefôr inneholdende proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret, syntetisk antibiotikum, med effekt mot Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum og Vibrio salmonicida. Dårlig effekt mot Yersinia ruckeri.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av bakterienes proteinsyntese.
Absorpsjon: Absorberes raskt fra mage-tarmkanalen hos laks i sjøvann etter administrering. Biotilgjengeligheten er ca. 99% og plasmakonsentrasjonen ca. 8 μg/ml etter oral enkeltdose på 10 mg florfenikol pr. kg kroppsvekt.

Indikasjoner 

Laks: Furunkulose forårsaket av Aeromonas salmonicida. Kaldtvannsvibriose forårsaket av Vibrio salmonicida.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes dersom en vesentlig del av populasjonen antas å ha et unormalt fôropptak.

Forsiktighetsregler 

Det er risiko for allergiske reaksjoner og andre uheldige virkninger ved innånding av legemiddelholdig støv. Bruk hansker og overtrekkstøy ved håndtering av medisinpellet. Unngå å puste inn støv og bruk maske om nødvendig. Vask hender og ansikt etter håndtering av medisinpellet.

Dosering 

10 mg florfenikol pr. kg fisk daglig i 10 påfølgende dager (totaldose: 100 mg pr. kg fisk). Tilsvarer utfôring av medisinpellet på 0,5% av biomassen (5 kg/tonn) daglig i 10 dager. Dersom fôropptaket er godt over 0,5% pr. dag, gis dagsdosen i ett måltid ved dagens begynnelse. Fisken fôres med vanlig fôr resten av dagen. Dersom appetitten er ned mot 0,5% pr. dag gis dagsdosen i flere måltider i løpet av dagen. Utfôringen bør foregå relativt raskt i hvert måltid og det bør legges vekt på god spredning av pelletene. Fisken bør gis medisinpellet av samme størrelse som vanlig fôr. Dersom dette ikke er tilgjengelig er det bedre å redusere enn å øke pelletstørrelsen. Ved beregning av total mengde medisinpellet til en kur bør det tas hensyn til tilvekst i behandlingsperioden.

Fiskens størrelse

Pelletstørrelse

75-150 g

3 mm

150-600 g

4,5 mm

600-1200 g

7 mm

1200-

9 mm


Tilbakeholdelsestider

150 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C beskyttet mot lys og fuktighet. Oppbevares atskilt fra vanlig fôr og utilgjengelig for uvedkommende.

 

Pakninger og SPC

Floraqpharma vet., MEDISINPELLET:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
2 g/kglaksPreparatet er unntatt fra krav om omsetning via legemiddelgrossist/apotek. Leveres i plastsekk à 25 kg eller storsekk à 500 kg med hhv. 3, 4, 5, 7 eller 9 mm pellet 062206C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.08.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2016