Legemiddelfirmaer

Skretting

T. Skretting A/S

Sjøhagen 15

Postboks 319

4002 Stavanger

Telefon: 815 21 300

Telefaks: 51 58 43 68

www.skretting.no

Preparater:

Ektobann vet.
Floraqpharma vet.
Oxolinsyre vet.