Legemiddelfirmaer

Scan Aqua

Scan Aqua AS

Postboks 233

2151 Årnes

Telefon: 63 90 89 90

Telefaks: 63 90 89 99

E-post: postmaster@scanaqua.com

Preparater:

AQUI-S vet.
Finquel vet.