Finilac vet.

Le Vet

Prolaktinhemmende middel.

ATCvet-nr.: QG02C B03

 MIKSTUR, oppløsning 50 µg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Kabergolin 50 µg, triglyserider av middels kjedelengde.


Egenskaper

Klassifisering: Ergolinderivat.
Virkningsmekanisme: Har dopaminerg aktivitet som hemmer prolaktinsekresjon og alle prolaktinavhengige prosesser, f.eks. melkeproduksjon. Maks. hemming oppnås etter 4-8 timer og varer i flere dager, avhengig av dosen.
Absorpsjon: Tmax ca. 1 time.

Indikasjoner 

Behandling av innbilt drektighet hos tisper. Undertrykking av melkeproduksjon hos tisper og hunnkatter.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til drektige dyr, siden preparatet kan føre til abort. Skal ikke brukes sammen med dopaminantagonister. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Kan fremkalle forbigående hypotensjon, og kan føre til mer alvorlig hypotensjon i dyr som behandles samtidig med hypotensiver, eller rett etter kirurgi, mens dyret er påvirket av anestetika. Mulige bivirkninger er søvnighet, anoreksi og oppkast (som regel moderate og forbigående). Oppkast forekommer som regel kun etter 1. administrering. I slike tilfeller skal behandlingen ikke stanses, siden dyret sannsynligvis ikke vil kaste opp igjen etter de neste administreringene. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner (f.eks. ødem, urticaria, dermatitt og pruritus) og nevrologiske symptomer (f.eks. søvnighet, muskeltremor, ataksi, hyperaktivitet og krampeanfall) forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ytterligere understøttende behandling bør innebære begrensning av vann- og karbohydratinntak og økt mosjon. Særlige forholdsregler for de som gir preparatet til dyr: Vask hendene etter bruk. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask bort søl øyeblikkelig. Fertile og ammende kvinner bør ikke håndtere preparatet, alternativt må de bruke ugjennomtrengelige hansker ved håndtering. Ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene, må kontakt med preparatet unngås. La ikke fylte sprøyter ligge uten oppsyn i nærheten av barn. Ved utilsiktet inntak, spesielt hos barn, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med legemidler med dopaminantagonist-aktivitet (f.eks. fentiaziner, butyrofenoner, metoklopramid), siden disse kan redusere kabergolins prolaktinhemmende effekt. Preparatet skal ikke brukes til dyr som samtidig behandles med hypotensiver.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kan forårsake abort i de senere stadiene av drektighet, og skal ikke gis til drektige dyr. Differensialdiagnostisering mellom drektighet og innbilt drektighet skal utføres korrekt.
Laktasjon: Kabergolin hemmer prolaktinsekresjonen, noe som fører til rask stans av melkeproduksjonen og reduserer størrelsen av melkekjertlene. Skal ikke brukes til diegivende dyr, med mindre undertrykking av melkeproduksjon er påkrevd.

Dosering 

0,1 ml/kg kroppsvekt (tilsv. 5 µg/kg kroppsvekt) 1 gang daglig i 4-6 etterfølgende dager, avhengig av den kliniske tilstandens alvorlighetsgrad. Hvis symptomene ikke forsvinner etter 1 enkelt behandlingsomgang, eller vender tilbake etter fullført behandling, kan behandlingsregimet gjentas. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Bør ikke blandes med andre vannholdige suspensjoner (f.eks. melk). Administrering: Skal gis i munnen, enten direkte eller ved å blande det i fôret.

Overdosering/Forgiftning

En enkelt overdosering kan øke sannsynligheten for oppkast og muligens øke risikoen for hypotensjon etter behandling. Ved behov bør generelle støttetiltak initieres for å fjerne uabsorbert legemiddel og opprettholde blodtrykket. Som antidot kan man overveie parenteral administrering av en dopaminantagonist, f.eks. metoklopramid.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Sist endret: 11.07.2017


Basert på SPC godkjent av SLV:

26.10.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Finilac vet., MIKSTUR, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
50 µg/mlhund og katt15 ml (glassflaske)412954CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.