Eravac

Hipra


Vaksine mot kaningulsott.

QI08A A01 (Kaningulsottvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til kanin: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert kanin hemoragisk sykdom type 2-virus (RHDV2), type V-1037 ≥70% cELISA40*, mineralolje, tiomersal, sorbitanmonooleat, polysorbat 80, natriumklorid, kaliumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker. *≥70% av vaksinerte kaniner skal gi cELISA antistofftitere ≥40.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: For å stimulere til aktiv immunitet mot hemoragisk sykdom type 2-virus hos kanin (RHDV2). Basert på serologisk data er antistoffer tilstede 21 dager etter vaksinering.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av kaniner fra 30 dagers alder for å redusere dødelighet forårsaket av hemoragisk sykdom type 2-virus (RHDV2). Immunitet er vist fra: 1 uke. Varighet av immunitet: 12 måneder vist ved smitteforsøk.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Forbigående temperaturøkning på litt over 40°C, vanligvis 2-3 dager etter vaksinasjon. Gir seg spontant uten behandling innen dag 5 etter vaksinasjon. Knuter/hevelse (<2 cm) på injeksjonsstedet, kan vare i 24 timer. Disse lokale reaksjonene forsvinner gradvis uten behandlingsbehov. Svært sjeldne (<1/10 000): Letargi og/eller nedsatt matlyst de første 48 timene etter injeksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksinen gir beskyttelse mot RHDV2, kryssbeskyttelse mot klassisk RHDV er ikke testet. Vaksinasjon anbefales der RHDV2 er epidemiologisk relevant. Kun friske kaniner skal vaksineres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Inneholder mineralolje. Utilsiktet injeksjon/selvinjeksjon kan medføre sterke smerter og hevelse, spesielt hvis injisert i et ledd eller en finger, og kan i sjeldne tilfeller føre til tap av den berørte fingeren hvis behandling ikke igangsettes omgående. Søk straks legehjelp og vis etikett/pakningsvedlegg til legen.

Interaksjoner 

Ingen data. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Studier av hunnkaniner i 3. trimester viste ingen teratogene, fostertoksiske og maternotoksiske effekter. Drektige dyr håndteres med forsiktighet for å unngå stress og risiko for abort.

Dosering 

1 dose (0,5 ml) gis til kaniner fra en alder av 30 dager. Revaksinering: 12 måneder etter 1. vaksinasjon. Tilberedning/Håndtering: La vaksinen nå romtemperatur (15-25°C) før administrering. Ristes godt før bruk. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis ved s.c. injeksjon i den laterale brystveggen.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i den ytre emballasjen for å beskytte mot lys. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Eravac, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
kanin 10 × 0,5 ml (hettegl.) 433345 C
5 ml (10 doser, hettegl.) 047470 C
20 ml (40 doser, hettegl.) 527137 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.09.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.10.2020