Endret navn 2020

Alpha Dip ERM Salar «PHARMAQ» er endret til Alpha ERM Salar «PHARMAQ».

Droncit vet. «Bayer Animal Health GmbH» er endret til Droncit vet. «Vétoquinol».

Drontal vet. «Bayer Animal Health GmbH» er endret til Drontal vet. «Vétoquinol».

Drontaste «Bayer Animal Health GmbH» er endret til Drontaste «Vétoquinol».

Osurnia «Elanco» er endret til Osurnia «Dechra».

Sporimune «Le Vet» er endret til Sporimune vet. «Le Vet».

Welpan «Bayer Animal Health GmbH» er endret til Welpan «Vétoquinol».

Tidligere «Merial»-preparater har nå «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» som firmasymbol.