Ecoporc Shiga

Ceva Santé Animale


Escherichia-vaksine mot ødemsyke.

QI09A B02 (Escherichiavaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris: 1 dose (1 ml) inneh.: Genetisk modifisert rekombinant Stx2e antigen ≥3,2 × 106 ELISA-enheter, aluminiumhydroksid, tiomersal, glutaraldehyd, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot Shigatoksin 2e som produseres av bakterien som forårsaker ødemsyke hos gris.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av grisunger fra 4 dagers alder, for å redusere mortalitet og kliniske symptomer på ødemsyke forårsaket av Stx2e-toksin produsert av E. coli (STEC). Inntreden av immunitet: 21 dager etter vaksinering. Varighet av immunitet: 105 dager etter vaksinering.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært små lokale reaksjoner, som lett hevelse ved injeksjonsstedet (maks. 5 mm) er vanlig, disse forsvinner som regel etter kort tid (opptil 7 dager) uten behandling. Lett økt kroppstemperatur (maks. 1,7°C) er vanlig, denne reduseres i løpet av kort tid (maks. 2 dager) uten behandling. Symptomer som midlertidige, lette atferdsforstyrrelser er mindre vanlige.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Ved utilsiktet egeninjeksjon eller inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen data. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet eller diegiving anbefales ikke, da sikkerhet ikke er klarlagt.

Dosering 

Én enkelt i.m. injeksjon (1 ml) gis til griser fra 4 dagers alder. Tilberedning/Håndtering: Det anbefales å bruke en nål som er egnet til grisungenes alder (foretrukket størrelse er 21G, lengde 16 mm). Rist vaksinen forsiktig før bruk. Administrering: Gis i.m., i nakkemuskelen bak øret.

Overdosering/Forgiftning

Det er ikke sett andre bivirkninger enn de nevnt under Bivirkninger ved administrering av dobbel dose.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 24 timer. Vaksinen skal oppbevares ved 2-8°C mellom bruk.

 

Pakninger og SPC

Ecoporc Shiga, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 50 ml (flaske) 591118 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2020