Spasmium vet.

Richter Pharma AG


Virkestoff: Metamizol, ButylskopolaminPakningsvedlegg