.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

COLIVET VET. 200 mg/ml mikstur.

 .

Vær oppmerksom på at dyrlegen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.

Følg alltid dyrlegens forskrivning.

 .

Innhold (Deklarasjon).

1 ml Colivet vet. inneholder neomycinsulfat 200 mg. I tillegg finnes metyl-, etyl-, og propylparahydroksybenzoat som konserveringsmiddel (E 218, E214 og E 216), samt natriumpyrosulfitt som antioksidant (E223) og vann.

Colivet vet. er en klar gulbrun væske fylt i 500 ml plastflasker. Doseringspistol må kjøpes separat.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen.

VetPharma A/S.

P.B. 13               .

1335 Snarøya.

Norge .

 .

Tilvirker.

KELA LABORATORIA NV,

B-2320 Hoogstraten,

Belgia.

 .

Bruksområde (Indikasjoner).

Colivet vet. brukes ved mage- tarminfeksjoner (infeksiøs diarè) hos speddyr forårsaket av neomycinfølsomme bakterier.

 .

Tilstander hvor legemiddelet ikke skal brukes (Kontraindikasjoner).

Skal ikke brukes dersom det tidligere er sett allergiske reaksjoner ved bruk av tilsvarende preparat inneholdende neomycin.

 .

Bivirkninger.

 .

-

 .

Forsiktighetsregler.

Forsiktighetsregler i forbindelse med administrering, se senere punkt “Bruksanvisning”.

 .

Dyreslag som legemidlet skal brukes til.

Colivet vet. brukes til til speddyr av ulike dyreslag.

 .

Dosering.

Døgndose: 60mg/kg i minst 3 døgn.

Doseringsskjema:

Gris: Nyfødt: 1 støt, 10 kg: 3 støt, 25 kg: 7 støt.

Kalv: Ca. 40 kg: 12 støt. Dosen bør deles med en halvpart morgen og kveld.

 .

1 støt 1,1 ml = 220 mg neomycinsulfat.

 .

Bruksanvisning.

Colivet vet. mikstur gis gjennom munnen ved hjelp av en doseringspistol. Ved plassering av munnstykket i dyrets munnhule, utvis forsiktighet slik at dyret ikke skades. Påse at dyret svelger etter at dosen er gitt.

 .

Bruksanvisning for doseringspistol:

Hold doseringspistolen i hånden, plasser peke- og langfinger på håndtaket, og trekk bakover. Pumpen gir da en stråle på 1,1 ml = 220 mg. Vær oppmerksom på at det kan komme luft i stigerøret på doseringspistole når flasken er nesten tom. Doseringen kan da bli unøyaktig. Det anbefales derfor å holde flasken i opprett stilling, spesielt når det er lite igjen. Dersom doseringspistolen gjemmes for senere bruk, må den rengjøres godt inni og utenpå. Pumpen bør skrus løs fra flasken, og spyles gjennom med rent vann.

 .

Tilbakeholdstider.

Slakt: 6 døgn.

 .

Oppbevaring og holdbarhet.

Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Oppbevares i romtemperatur.

 .

Forholdsregler for å uskadliggjøre legemiddelrester eller avfall.

Rester/emballasje av Colivet vet. kan leveres tilbake til apotek eller pakkes godt inn og forbrennes.

 .

Dato for utarbeidelse/revisjon.

09.01.1995/ 27.07 1995/ 01/5 1999.

 .