Bredspektret anthelmintikum.

ATCvet-nr.: QP52A A51

 TABLETTER 150 mg/144 mg/50 mg og 525 mg/504 mg/175 mg til hund: Hver tablett inneh.: Febantel 150 mg, resp. 525 mg, pyrantelembonat 144 mg, resp. 504 mg, prazikvantel 50 mg, resp. 175 mg, laktose, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pyrantel og febantel virker synergistisk mot spolorm, hakeorm og piskeorm. Pyrantel gir spastisk paralyse hos rundorm via depolariserende nevromuskulær blokade. Febantel hemmer polymerisering av tubulin til mikrotubulin, noe som gir en strukturell og funksjonell metabolsk forstyrrelse som tømmer parasittens energireserver og dreper den i løpet av 2-3 dager. Prazikvantel absorberes svært raskt gjennom parasittens overflate og skader integument, noe som gir avbrutt metabolisme og deretter død. Prazikvantel har effekt på alle tarmstadier av bendelorm.
Absorpsjon: Prazikvantel: Nesten fullstendig. Tmax: 0,5-2 timer. Pyrantel: Absorberes dårlig fra mage/tarm og når tykktarmen uforandret.
Halveringstid: Prazikvantel: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Prazikvantel: Primært via urin (66%), resten via feces (15%). Aktive febantelmetabolitter: Via feces. Pyrantel: Via urin.

Indikasjoner 

Behandling av blandingsinfeksjon forårsaket av nematoder og cestoder av følgende arter: Rundorm: Spolorm (voksne og sene stadier av umodne former): Toxocara canis, Toxascaris leonina. Hakeorm (voksne): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. Piskeorm (voksne): Trichuris vulpis. Bendelorm (voksne og umodne former): Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. 1. og 2. trimester av drektighet.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Lette og forbigående forstyrrelser i mage-tarmkanalen (f.eks. oppkast og/eller diaré) som kan være ledsaget av ikke-spesifikke symptomer som sløvhet, anoreksi eller hyperaktivitet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Parasittresistens overfor en bestemt klasse anthelmintika kan utvikles etter hyppig og gjentatt bruk. For å minimere risiko for reinfestasjon og ny infestasjon bør ekskrementer samles opp og destrueres på hensiktsmessig måte i 24 timer etter behandling. Lopper er mellomvert for D. caninum. Bendelorminfestasjon vil vende tilbake, med mindre mellomverter som lopper, mus, osv. er under kontroll. Ved utilsiktet inntak skal det straks søkes legehjelp og pakningsvedlegg/etikett vises. For å ivareta god hygiene skal hendene vaskes etter administrering. Inneholder prazikvantel og har effekt mot Echinococcus spp. Ekinokokkose er en fare for mennesker og skal meldes til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Det skal innhentes spesifikke retningslinjer fra relevante helsemyndigheter for behandling og oppfølging samt beskyttelse for mennesker.

Interaksjoner 

Ved samtidig bruk av piperazin kan anthelmintisk effekt av begge legemidlene antagoniseres.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kontraindisert i 1. og 2. trimester, da sikkerhet ikke er undersøkt. 1 behandling i siste trimester er trygt. Det er sett teratogene effekter av høye doser febantel tidlig i drektighet hos rotte, sau og hund.
Laktasjon: 1 enkelt behandling under diegiving er trygt.

Dosering 

Gis som engangsdose. Behov for og hyppighet av gjentatt behandling bør vurderes. Kroppsvekten bør bestemmes så nøyaktig som mulig for å sikre riktig dosering. 150 mg/144 mg/50 mg: 1 tablett/10 kg kroppsvekt, tilsv. 2-5 kg: 1/2 tablett, >5-10 kg: 1 tablett, >10-15 kg: 11/2 tablett, >15-20 kg: 2 tabletter. For hvert tillegg på 5 kg kroppsvekt gis ytterligere 1/2 tablett. Skal ikke brukes til hunder <2 kg. 525 mg/504 mg/175 mg: 1 tablett/35 kg kroppsvekt, tilsv. 7-17,5 kg: 1/2 tablett, >17,5-35 kg: 1 tablett, >35-52,5 kg: 11/2 tablett, >52,5-70 kg: 2 tabletter. For hvert tillegg på 17,5 kg kroppsvekt gis ytterligere 1/2 tablett. Skal ikke brukes til hunder <7 kg. Tilberedning/håndtering: Delte tabletter bør kastes umiddelbart eller legges tilbake i det åpnede blisteret inntil bruk. Administrering: Gis med eller uten fôr. Kan deles (delestrek). Normal diett trenger ikke å begrenses før/etter behandling.

Overdosering/Forgiftning

10 × anbefalt dose ble tolerert uten tegn på bivirkninger hos hunder og valper.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt for prazikvantel QP52A A01 og pyrantel QP52A F02

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet for halve tabletter: 7 dager.

Sist endret: 26.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

150 mg/144 mg/50 mg: 03.09.2019

525 mg/504 mg/175 mg: 29.09.2017


 

Pakninger og SPC


Drontaste, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
150 mg/144 mg/50 mghund2 stk. (blister)596523SPC_ICONC
525 mg/504 mg/175 mghund2 stk. (blister)046254SPC_ICONC
8 stk. (blister)568365SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.