Bredspektret anthelmintikum.

ATCvet-nr.: QP52A A51

 TABLETTER til hund: Hver tablett inneh.: Febantel 150 mg, pyrantelembonat 144 mg, prazikvantel 50 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pyrantel og febantel virker synergistisk mot spolorm, hakeorm og piskeorm. Pyrantel gir spastisk paralyse hos rundorm via depolariserende nevromuskulær blokade. Febantel hemmer polymerisering av tubulin til mikrotubulin, noe som gir en strukturell og funksjonell metabolsk forstyrrelse som tømmer parasittens energireserver og dreper den i løpet av 2-3 dager. Prazikvantel absorberes svært raskt gjennom parasittens overflate og skader integument, noe som gir avbrutt metabolisme og deretter død. Prazikvantel har effekt på alle tarmstadier av bendelorm.
Absorpsjon: Prazikvantel: Nesten fullstendig. Tmax: 0,5-2 timer.
Halveringstid: Prazikvantel: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Prazikvantel: Primært via urin (66%), resten via feces (15%). Aktive febantelmetabolitter: Via feces. Pyrantel: Via urin.

Indikasjoner 

Behandling av blandingsinfeksjon forårsaket av nematoder og cestoder av følgende arter: Rundorm: Spolorm (voksne og sene stadier av umodne former): Toxocara canis, T. leonine. Hakeorm (voksne): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. Piskeorm (voksne): Trichuris vulpis. Bendelorm (voksne og umodne former): Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. 1. og 2. trimester av drektighet.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan lette og forbigående forstyrrelser i mage-tarmkanalen (f.eks. oppkast) forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Parasittresistens overfor en bestemt klasse anthelmintika kan utvikles etter hyppig og gjentatt bruk. For å minimere risiko for reinfestasjon og ny infestasjon bør ekskrementer samles opp og destrueres på hensiktsmessig måte i 24 timer etter behandling. Ved utilsiktet inntak skal det straks søkes legehjelp og pakningsvedlegg/etikett forevises. For å ivareta god hygiene skal hendene vaskes etter administrering. Inneholder prazikvantel og har effekt mot Echinococcus spp. Echinococcosis er en fare for mennesker som skal meldes til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Det skal innhentes spesifikke retningslinjer for behandling og oppfølging, samt beskyttelse for mennesker fra relevante helsemyndigheter.

Interaksjoner 

Ved samtidig bruk av piperazin kan anthelmintisk effekt av begge legemidlene antagoniseres.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester, da sikkerhet ikke er undersøkt. 1 behandling i siste trimester er trygt. Det er sett teratogene effekter av høye doser febantel tidlig i drektighet hos rotte, sau og hund.
Laktasjon: 1 enkelt behandling under diegiving er trygt.

Dosering 

Engangsdose: 1 tablett/10 kg kroppsvekt, tilsv. 2-5 kg: 1/2 tablett, 5-10 kg: 1 tablett, 10-15 kg: 11/2 tablett, 15-20 kg: 2 tabletter. For hvert tillegg på 5 kg kroppsvekt gis ytterligere en 1/2 tablett. Veterinær bør rådføres mht. behov for og hyppighet av gjentatt behandling. Skal ikke brukes til hunder <2 kg. Tilberedning/håndtering: Etter åpning av blisteret skal gjenværende halve tabletter pakkes i aluminiumsfolie og legges tilbake i det åpnede blisteret. Administrering: Gis med eller uten fôr. Kan deles (delestrek). Normal diett trenger ikke å begrenses før/etter behandling.

Overdosering/Forgiftning

10 × anbefalt dose ble tolerert uten tegn på bivirkninger hos hunder og valper.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt for prazikvantel QP52A A01 og pyrantel QP52A F02

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet for halve tabletter: 7 dager.

Sist endret: 25.04.2017


Basert på SPC godkjent av SLV:

19.08.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Drontaste, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
hund2 stk. (blister)596523CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.