Drontal comp. forte vet.

Bayer Animal Health GmbH

Bredspektret anthelmintikum.

ATCvet-nr.: QP52A A51

 TABLETTER til hund: Hver tablett inneh.: Febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg, prazikvantel 175 mg, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Klassifisering: 3 aktive substanser. Febantel et probenzimidazol, pyrantel et tetrahydropyromidin og prazikvantel et isokinolinpyrazinderivat.
Virkningsmekanisme: Kombinasjonen febantel og pyrantel virker synergistisk mot alle relevante nematoder hos hund. Prazikvantelets antiparasittære spektrum dekker adulte og juvenile stadier av alle aktuelle typer av cestoder. Febantel hemmer ormens polymerisering av tubulin til mikrotubulin. Dette medfører en strukturell og funksjonell forstyrrelse som tømmer parasittens energireserver og dreper den i løpet av 2-3 dager. Pyrantel forårsaker spastisk paralyse hos nematoder via en depolariserende nevromuskulær blokkering. Prazikvantel absorberes hurtig gjennom parasittens overflate og fordeles jevnt over hele dens kropp. Parasittens integument skades alvorlig, dette medfører en kontraksjon og paralyse av parasitten. Denne hurtige effekten skyldes fremfor alt prazikvantelets virkning på parasittmembranens Ca2+-permeabilitet.
Absorpsjon: For de enkelte virkestoffer er Tmax 1,5-4 timer ved anbefalte doser.
Utskillelse: Prazikvantel primært via urin og resterende gjennom feces. Febantel og pyrantel med metabolitter hovedsakelig via feces og resterende via urin.

Indikasjoner 

Til behandling av blandingsinfeksjon hos hund forårsaket av rundorm og bendelorm som: Spolorm, hakeorm, piskeorm og bendelorm.

Kontraindikasjoner 

Tisper skal ikke behandles i de 2 første trimester av drektigheten.

Drektighet/Laktasjon

Det er ikke gjort studier med kombinasjonen av virkestoffer hos tisper i tidlig drektighetsstadium. Febantel har vist teratogene egenskaper hos andre dyreslag, se Kontraindikasjoner.

Dosering 

Engangsdose: 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat og 5 mg prazikvantel/kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 1 tablett pr. 35 kg kroppsvekt. Administrering: Tablettene gis direkte til hunden eller blandet i fôret. Behandling like før måltid anbefales. Kan deles (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

10 × anbefalt dose tolerert uten tegn på skader hos hund/valp.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt for prazikvantel QP52A A01 og pyrantel QP52A F02

Sist endret: 14.08.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.05.2010

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Drontal comp. forte vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
hund2 stk. (blister)006542CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.