Bendelormmiddel, anthelmintikum, isokinolinpyrazinderivat.

ATCvet-nr.: QP52A A01

 TABLETTER 50 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Prazikvantel 50 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Absorberes meget hurtig via parasittens overflate og gir hurtig innsettende effekt. Påvirker parasittmembranens Ca2+-permeabilitet og gir kontraksjon og spastisk paralyse av parasittens muskulatur. Alvorlig skade på parasittens integument gir en dysfunksjon av parasittens metabolisme.
Absorpsjon: Hurtig, 75-100%. Tmax: Hund: 1-3 timer. Katt: Ca. 1 time.
Fordeling: Distribueres hurtig til alle vev.
Halveringstid: Hund: Ca. 1 time. Katt: Ca. 2,5 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Ca. 80% via nyrer, resten via galle.

Indikasjoner 

Bendelorm hos hund og katt.

Bivirkninger

Ikke rapportert ved normal bruk. Meget god toleranse.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Prazikvantel kan gis samtidig med andre anthelmintika og med insekticider, samt valpesyke- og HCC-vaksine.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og diegivende hunder og katter. Studier utført på hund, katt, rotte og kanin viser ingen embryotoksisk eller teratogen effekt ved orale doser på opptil 300 mg/kg.

Dosering 

Normaldose (engangsadministrering): 5 mg/kg kroppsvekt.

Vekt (kg)

Antall tabletter

<5

1/2

5-10

1

11-20

2

21-30

3

31-40

4

Administrering: Kan gis direkte eller blandes i fôret. Ved infestasjoner med Diphyllobotrium sp. er dosen 40 mg/kg kroppsvekt (normaldose × 8). Lopper er mellomvert for en bendelormart (Dipylidium). Dersom det er lopper i besetningen, bør disse bekjempes samtidig.

Overdosering/Forgiftning

Brekninger kan forekomme ved kraftig overdosering.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QP52A A01

Sist endret: 08.12.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.05.2011


 

Pakninger og SPC


Droncit vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 mghund og katt2 stk. (blister)425256SPC_ICONC
20 stk. (blister)425272SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.