Doxylin

Actavis


Lavdosert tetrasyklin.

QJ01A A02 (Doksysyklin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 100 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Doksysyklin 100 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismers proteinsyntese. Kinetikkdata er hovedsakelig fra mennesker.
Absorpsjon: 73-95%. Tmax ca. 3 timer.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Distribusjonsvolum 0,75 liter/kg. Lipidoppløselig og fordeles vidt i vev og kroppsvæsker.
Halveringstid: Ca. 16-18 timer ved 1. dose, øker til ca. 22 timer ved gjentatt dosering.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: 1 μg/ml etter ca. 1/2 time.
Utskillelse: 40-60% via nyrene. I feces vesentlig som inaktivt konjugat eller muligens chelat. Inngår i enterohepatisk kretsløp. Eliminasjonstid påvirkes lite ved nedsatt nyrefunksjon.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, klamydier, mykoplasmer, spiroketer, rickettsier og aktinomyceter.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til voksne, herbivore dyr.

Bivirkninger

Hyppigst er gastrointestinale forstyrrelser. 10 mg/kg kan fremkalle doseavhengige brekninger når gitt fastende.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør gis sammen med fôr for å redusere bivirkninger. Skal ikke brukes ved dysfagi eller oppkast.

Interaksjoner 

Kombinasjon med antacida med di- eller trivalente kationer bør unngås, pga. dannelse av chelatkompleks med tetrasykliner og redusert absorpsjon. Langtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin og karbamazepin reduserer halveringstiden til doksysyklin i plasma. Doksysyklin bør derfor doseres 2 ganger/døgn ved samtidig bruk for å opprettholde terapeutisk plasmakonsentrasjon. Jern hemmer enterohepatisk sirkulasjon og kombinasjon bør unngås. Peroralt kalsium hemmer absorpsjon av tetrasyklin og ved samtidig bruk bør legemidlene doseres med >3 timers mellomrom. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet er ikke klarlagt, og bruk bør derfor unngås.

Dosering 

10 mg/kg 1 gang/døgn eller 5 mg/kg 2 ganger/døgn. Administrering: Gis sammen med fôr. Kan deles.

Overdosering/Forgiftning

Har relativt lav akutt toksisitet.

 

Pakninger

Doxylin, TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg hund og katt 10 stk. (blister) 455949 C
15 stk. (blister) 455956 C
20 stk. (blister) 012621 C
30 stk. (blister) 455972 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Doxylin TABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.12.2021


Sist endret: 14.06.2013