QR/R RESPIRASJONSORGANER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Bromheksin
2 mg/kg hver 12. time per os (1).
1 mg/kg hver 12. time per os (1).
Slimløsende.
Difenhydramin
0,5-2 mg/kg i.m., s.c., i.v. (2,3,4).
0,5-2 mg/kg i.m., s.c., i.v. (1,2,3,4,5).
Ved anafylaktiske vaksinereaksjoner. Aktuelt preparat: Diphenhydramine inj.
Kodein
0,5-2 mg/kg hver 6.-12. time per os
(etter behov) (1,2,3).
Hostestillende.
Teofyllin
10 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,4,5,8).
15-25 mg/kg hver 24. time per os (1,2,4,5,8). Gis om kvelden.
Bronkodilaterende.
Kontraindikasjon: Alvorlig
hjertesykdom. Forsiktighet ved
arytmier, hypertensjon, magesår,
nyre- og leversykdom.
Preparat: Theo-Dur depottabletter.
Minste tablett er 200 mg med
delestrek, slik at det er mulig å gi 100 mg.
Terbutalin
1,25-5 mg/hund hver 8. time
per os (1,4,5,8), avhengig av
hundens størrelse.
0,3-1,25 mg/katt hver 12. time
per os (1,3,5,8). Mikstur til katt.
Bronkodilaterende.
Brukes med forsiktighet ved
hjertesvikt, kardiomyopati,
hypertensjon, diabetes,
hypertyroidisme og epilepsi.
Minste tablett er 5 mg med delestrek.