QN/N NERVESYSTEMET

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Acepromazin
Se Felleskatalogtekst.
2,5 mg/kg per os (6).
Calmivet inj.:
0,25-0,5 mg/kg i.v., i.m. (6).
Sedasjon.
Preparater: Plegicil vet. inj.,
Calmivet inj. og tabletter
(spesielt godkjenningsfritak).
Alprazolam
0,02-0,05 (unntaksvis 0,1) mg/kg
hver 4.-12. time per os etter behov
(1,2,3,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før
hendelse.
0,125-0,25 mg/katt hver
8.-24. time per os (2,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før
hendelse.
0,0125-0,025 mg/kg hver 12.-24. time
per os (3).
NB! Doseringsintervall på 0,125-0,25 mg/kg angitt i enkelte kilder representerer opptil tidobbel dose og skal ikke brukes (3).
Akutt angst, korttidsbehandling av lydfobi hos hund, angstrelaterte lidelser, markeringsproblemer hos katt. Preparat: Xanor tabletter.
Diazepam
For i.v. bruk se Felleskatalogtekst.
Status epilepticus:
0,5-1 mg/kg rektalt (2,3,4,5).
Hvis hunden går på fenobarbital bør
dosen dobles.
For i.v. bruk se Felleskatalogtekst.
Status epilepticus:
0,5-1 mg/kg rektalt (1,4,5).
Status epilepticus. Rektaloppløsning finnes, men injeksjonsvæske kan også brukes rektalt.
Fenobarbital
Se Felleskatalogtekst.
1-4 mg/kg hver 12. time per os
(2,3,4,5).
Vanlig startdose er 1-2 mg/kg
hver 12. time per os (2).
Epilepsi. Førstevalgspreparat.
Tramadol
Se Felleskatalogtekst.
1-2 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,3,4,5). Kan økes gradvis til
4 mg/kg hver 8.-12. time (4,5).