QN/N NERVESYSTEMET

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Acepromazin
Se Felleskatalogtekst for peroral dosering.
Små raser (<10 kg): 0,2-0,35 mg/kg i.v., i.m.;
middels til store raser (>10 kg):
0,15-0,3 mg/kg i.v., i.m. (6).
0,25-0,5 mg/kg i.v., i.m. (5).
2,5 mg/kg per os (5).
Calmivet inj.:
0,25-0,5 mg/kg i.v., i.m. (5).
Sedasjon. Preparater: Plegicil vet. inj., Calmivet inj. og tabletter (spesielt godkjenningsfritak). Internasjonale oppslagsverk anbefaler til dels mye lavere dosering parenteralt.
Alprazolam
0,02-0,1 mg/kg hver 6.-12. time per os etter behov (1,2,3,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før
hendelse.
0,125-0,25 mg/katt hver 8.-24. time per os (2,3,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før
hendelse.
NB! Doseringsintervall på 0,125-0,25 mg/kg angitt i enkelte kilder representerer opptil tidobbel dose.
Akutt angst, korttidsbehandling av lydfobi hos hund, angstrelaterte lidelser, markeringsproblemer hos katt. Preparat: Xanor tabletter.
Diazepam
For i.v. bruk se Felleskatalogtekst.
Status epilepticus: 0,5-1 mg/kg rektalt (1,2,3,4).
Hvis hunden går på fenobarbital bør
dosen dobles.
For i.v. bruk se Felleskatalogtekst.
Status epilepticus: 0,5-1 mg/kg rektalt (1,2,4).
Status epilepticus. Rektaloppløsning finnes, men injeksjonsvæske kan også brukes rektalt.
Fenobarbital
Se Felleskatalogtekst.
1-3 mg/kg hver 12. time per os initialt
(1,2,3,4).
Epilepsi. Førstevalgspreparat.
Tramadol
Se Felleskatalogtekst.
1-2 mg/kg hver 12. time per os (2,3,4). Kan økes gradvis til 4 mg/kg hver 8.-12. time (1,4).