QL/L IMMUNMODULERENDE MIDLER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Azatioprin
2 mg/kg hver 24. time per os i 1-4 uker,
så 0,5-2 mg/kg hver 48. time (1,2,3,4,5,8).
Som supplement til prednisolon
ved immunbetingede sykdommer.
Full effekt kan ikke forventes før
etter 3-4 ukers behandling.
Klorambucil
0,1-0,2 mg/kg eller 2-6 mg/m2 hver
24.-48. time per os (1,2,3,4,5).
Start med 0,2 mg/kg hver 24. time per os
og reduser til laveste effektive dose.
0,1-0,2 mg/kg hver 24. time per os
initialt, så hver 48. time (1,2,4,5).
I praksis en 2 mg tablett hver 48. time
til katter >4 kg og en 2 mg tablett hver
72. time til katter <4 kg.
Kun prednisolon er førstevalg.
Som supplement til prednisolon
ved immunbetingede sykdommer.