QJ/J ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK

For valg av antibakterielt middel henvises det til Terapianbefaling: Bruk av antibakterielle midler til hund og katt (SLV-publikasjon mars 2014).

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Amoksicillin
Se Felleskatalogtekst.
Den perorale doseringen som er angitt
i Felleskatalogteksten er lav i forhold
til internasjonale anbefalinger som
ligger i størrelsesorden 10-20 mg/kg
hver 8.-12. time per os (1,2,3,8).
Se Felleskatalogtekst.
Den perorale doseringen som er angitt
i Felleskatalogteksten er lav i forhold
til internasjonale anbefalinger som
ligger i størrelsesorden 10-20 mg/kg
hver 8.-12. time per os (1,2,3,8).
Alternativ til katter som ikke
tar tabletter er Imaxi mikstur.
Ampicillin
10-20 mg/kg hver 6.-8. time
i.v., s.c., i.m. (1,3,4,5).
Begynn preoperativt.
Sepsis: 20-40 mg/kg hver 6.-8.time i.v. (2).
10-20 mg/kg hver 6.-8. time
i.v., s.c., i.m. (1,3,4,5).
Begynn preoperativt.
Sepsis: 20-40 mg/kg hver 6.-8.time i.v.
(2).
I tilknytning til operasjon med
kontamineringsfare, sepsis.
Gentamicin
6-10 mg/kg i.v., i.m., s.c. hver 24. time
(1,3,8). I alvorlige tilfeller kan dosen
økes til opptil 14 mg/kg (2,4,5).
5-8 mg/kg i.v., i.m., s.c. hver 24. time
(1,2,3,4,5,8).
Alvorlige gramnegative infeksjoner. Kan gi akutt nyresvikt. Følg med på urinproduksjonen. Bør ikke brukes i kombinasjon med andre ototoksiske legemidler. Dosen halveres ved svært redusert nyrefunksjon.
Metronidazol
Anaerobe infeksjoner: 10-15 mg/kg
hver 8.-12. time per os (2,3,4,5,8).
Giardia: 25-50 mg/kg hver 24. time
eller 12-15 mg/kg hver 12. time
per os i 5-8 dager (2,4,5,8).
Anaerobe infeksjoner: 10-25 mg/kg
hver 12.-24. time per os (1,2,3,4,5,8).
Giardia: 25-50 mg/kg hver 24. time
i 5 dager (2,8).
Anaerobe infeksjoner. Giardia.
Bør ikke brukes under drektighet,
særlig ikke første del. Mikstur kan
forsøkes til katter og små hunder.
Metronidazol «Avtavis tabletter 500 mg har delestrek.
Nitrofurantoin
4-5 mg/kg hver 8. time per os (1,2,3).
4-5 mg/kg hver 8. time per os (1,2,3).
Urinveisinfeksjoner.
Trimetoprim/sulfametoksazol
15 mg/kg (12,5 mg sulfametoksazol
og 2,5 mg trimetoprim pr. kg)
hver 12. time per os (1,2,3,4,5).
15 mg/kg (12,5 mg sulfametoksazol
og 2,5 mg trimetoprim pr. kg)
hver 12. time per os (1,2,3,4,5).
Aktuelle preparater er Bactrim tabletter og mikstur.