QG/G UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Allopurinol
10 mg/kg hver 8. time per os (4 uker),
så 10 mg/kg hver 24. time (2,3,4,5).
Oppløsning av uratstein. Gunstig med alkalinisering av urin (pH 6,5-7). Diett med lavt innhold av puriner (lavprotein) er vesentlig for å redusere nydannelse av uratsteiner. Dosen reduseres ved nedsatt nyrefunksjon.
Betanekol
2,5-25 mg/hund hver 8. time per os
(1,2,3,4,5).
2,5-5 mg/katt hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,5,8).
Blæreatoni med «overflow»-inkontinens. Ikke-obstruktiv urinretensjon. Preparater: Blant annet Myocholine tabletter (spesielt godkjenningsfritak).
Fenoksybenzamin
0,25-1 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,4,5,8).
2,5 mg/katt hver 12. time initialt.
Kan økes til 7,5-10 mg/katt
(2,3,4,5,8).
Refleksdyssynergi. Preparat:
Dibenzyran kapsler (spesielt
godkjenningsfritak).
Fenylpropanolamin
1-2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,5).
1-2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,8).
Urininkontinens pga. uretralsfinkterhypotonus. Brukes med forsiktighet ved glaukom, prostatahypertrofi, diabetes, hypertensjon, hjerte-/karsykdom. Anbefales ikke ved drektighet. Til små hunder og forsøksvis til katt anbefales bruk av Propaline mikstur (spesielt godkjenningsfritak).
Kloprostenol
1-5 µg/kg hver 24. time s.c. med
kabergolin 5 µg/kg hver 24. time per os
i 7 dager (2).
5 µg/kg hver 24. time s.c. i 3 dager
med kabergolin 5 µg/kg hver 24. time
per os i 7 dager (2,3).
Støttebehandling ved åpen pyometra.
Metenamin (som hippurat)
500 mg/hund hver 12. time per os
(1,3,4,5). 10-20 mg/kg hver
8.-12. time per os. Rundes av til nærmeste 250 mg (2).
250 mg/katt hver 12. time per os
(1,2,4,5).
Antiseptisk behandling (forsøksvis) ved kronisk urinveisinfeksjon der tradisjonell behandling ikke har
effekt. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon.