QD/D DERMATOLOGISKE MIDLER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Hydroksyzin
2 mg/kg hver 8.-12. time
per os (1,2,4,5).
5-10 mg/katt hver 12. time per os
(2). 2-2,2 mg/kg hver 8.-12. time per os (1).
Allergisk kløe, i kombinasjon med annen behandling.
Itrakonazol
5-10 mg/kg hver 24. time per os
(1,2,3,4).
Se Felleskatalogtekst.
Dermatofyttinfeksjon, Malassezia pachydermatis. Brukes i tillegg til
lokal behandling (etter klipp).
Bør ikke brukes til drektige dyr.
Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Førstevalg til hund er Canizol vet. tabletter.
Terbinafin
20-40 mg/kg hver 12.-24. time
per os (1,2,3,4,5).
20-40 mg/kg hver 24. time
per os (1,3,4,5).
Forsøksvis ved dermatofyttinfeksjon eller infeksjoner med Malassezia pachydermatis. Bør ikke brukes til drektige dyr. Forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon.
Førstevalgspreparat til katt er Itrafungol mikstur og til hund Canizol vet. tabletter.