QD/D DERMATOLOGISKE MIDLER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Hydroksyzin
2 mg/kg hver 8.-12. time
per os (1,2,4).
5-10 mg/katt hver 12. time per os
(2,3). 2-2,2 mg/kg hver 8.-12. time
per os (1).
Allergisk kløe, i kombinasjon med annen behandling.
Itrakonazol
5-10 mg/kg hver 24. time per os
(1,2,3,4) eller i delt dose hver 12. time.
Se Felleskatalogtekst.
Dermatofyttinfeksjon, Malassezia pachydermatis. Brukes i tillegg til lokal behandling (etter klipp). Bør ikke brukes til drektige dyr. Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Førstevalg til hund er Canizol vet. tabletter.
Terbinafin
20-40 mg/kg hver 12.-24. time
per os (1,2,3,4).
20-40 mg/kg hver 24. time
per os (1,2,3,4).
Forsøksvis ved dermatofyttinfeksjon eller infeksjoner med Malassezia pachydermatis. Bør ikke brukes til drektige dyr. Forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon.
Førstevalgspreparat til katt er Itrafungol mikstur og til hund Canizol vet. tabletter.