QC/C HJERTE OG KRETSLØP

Ved behandling av hjerte-karlidelser må doseringsangivelsene bare anses som veiledende og veterinæren henvises til spesiallitteratur.

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Adrenalin
0,01-0,02 mg/kg i.v. (1,2).
Kan repeteres hvert 5.-15. minutt.
Dobbelt dose kan ev. gis intratrakealt.
I mindre alvorlige tilfeller kan dosen
administeres s.c. eller i.m.
0,01-0,02 mg/kg i.v. (1,2).
Kan repeteres hvert 5.-15. minutt.
Dobbelt dose kan ev. gis intratrakealt.
I mindre alvorlige tilfeller kan dosen
administeres s.c. eller i.m.
Anafylaksebehandling.
Amlodipin
0,05-0,1 mg/kg hver 24. time per os
(startdose) som kan titreres opp til
0,5 mg/kg hver 12.-24. time (1,2,4,8).
0,625 mg/katt hver 24. time per os
initialt. Økes hvis nødvendig til 1,25
mg/katt hver 24. time (1,2,4,5,8).
I praksis 1/8-1/4 tablett à 5 mg/katt.
Hypertensjon. Brukes med
stor forsiktighet ved hjertesvikt
og ved leversykdom.
Atenolol
0,25-1 mg/kg hver 12.-24. time per os
(3,4,5,8).
6,25 mg/katt hver 12.-24. time per
os initialt. I praksis 1/4-1/2 tablett à
25 mg hver 12.-24. time (1,2,3,4,5,8).
Kan økes opp til 25 mg/katt.
Supraventrikulære arytmier,
hypertrofisk kardiomyopati,
hypertensjon.
Kontraindikasjoner: AV-blokk,
«sick sinus»-syndrom.
Digoksin
Hunder <20 kg: 2,5-10 μg/kg hver
12. time per os.
Hunder >20 kg: 0,22 mg/m2 (5,8)
eller 3-5 μg/kg hver 12. time per os (8).
Maks. dose for store hunder er 250 µg (1,2,3).
<3 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 48. time per os.
3-6 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 24. time per os.
>6 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 12.-24. time per os (2).
Aktuelt preparat Digoxin «Takeda»
tabletter 62,5 μg.
Hjertesvikt, supraventrikulære
takyarytmier.
Kontraindikasjoner: Ventrikulære arytmier, felin hypertrofisk
kardiomyopati. Reduser dose ved nyresvikt.
Hydralazin
0,5-3 mg/kg hver 12. time per os.
Start lavt og titrer opp til laveste
effektive dose (1,2,3,4,5,8).
2,5 mg/katt hver 12. time
per os initialt (1,2,3,4,5,8).
Kan titreres opp til maks. 10 mg/katt
hver 12. time (1,2,8).
Alvorlig mitral insuffisiens,
venstresidig hjertesvikt der andre
midler ikke gir tilstrekkelig effekt.
NB! Kan gi uttalt hypotensjon.
Start med lav dose.
Propranolol
0,1-0,2 mg/kg hver 8. time
per os initialt. Kan økes opptil
1-2 mg/kg hver 8. time (1,2,3,4,5,8).
2,5-5 mg/katt hver 8. time per os
(1,3,4,5).
Kan økes til 10 mg/katt hver 8.-12.
time per os (2,8).
Start på lav dose og øk til laveste
effektive dose.
Supraventrikulær takykardi.
Kontraindikasjoner: 2. og 3. grads
hjerteblokk, sinusbradykardi.
Forsiktighet ved hjertesvikt og
lungesykdom.
Sotalol
1-3,5 mg/kg hver 12. time per os.
Start på 1 mg/kg (1,2,3,4,5,8).
1-2 mg/kg hver 12. time per os.
Start lavt (2,4,5).
10-20 mg/katt hver 12. time per os (1,8).
Ventrikulær takykardi, særlig hos boxer.
Kontraindikasjon: AV-blokk.
Spironolakton
2-4 mg/kg/dag per os. Gi helst
1-2 mg/kg hver 12. time (1,2,3,4,5).
Brukes i tillegg til furosemid og ACE-hemmer. Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og diabetes.