QC/C HJERTE OG KRETSLØP

Ved behandling av hjerte-karlidelser må doseringsangivelsene bare anses som veiledende og veterinæren henvises til spesiallitteratur.

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Adrenalin
0,01 mg/kg i.v., i.m. (1,3).
0,1-0,5 ml i.m., s.c. av 1 mg/ml oppløsning (2).
0,01-0,02 mg/kg i.v. (1,3).
0,1-0,5 ml i.m., s.c. av 1 mg/ml oppløsning (2).
Anafylaksebehandling.
Amlodipin
0,05-0,1 mg/kg hver 24. time per os
(startdose) som kan titreres opp til
0,5 mg/kg hver 12.-24. time (1,2,3,4,7).
0,625 mg/katt hver 24. time per os
initialt. Økes hvis nødvendig til 1,25
mg/katt hver 24. time (1,2,4,7).
I praksis 1/8-1/4 tablett à 5 mg/katt.
Hypertensjon. Brukes med stor forsiktighet ved hjertesvikt og ved leversykdom.
Atenolol
0,25-1,5 mg/kg hver 12.-24. time per os
(2,3,4,7).
6,25 mg/katt hver 12. time per
os initialt. I praksis 1/4 tablett à
25 mg hver 12. time (1,2,3,4,7).
Kan økes opp til 12,5 mg/katt.
Supraventrikulære arytmier, hypertrofisk kardiomyopati, hypertensjon. Kontraindikasjoner: AV-blokk, «sick sinus»-syndrom.
Digoksin
0,0025-0,005 mg/kg hver 12. time
per os (1,2,3,4,7).
Maks. dose for store hunder er 0,25 mg (1,2,3).
<3 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 48. time per os.
3-6 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 24. time per os.
>6 kg: 1/2 62,5 μg tablett
hver 12.-24. time per os (2,3).
1/2 62,5 μg tablett/katt hver
48. time per os (1,4,7).
Supraventrikulære takyarytmier, hjertesvikt. Kontraindikasjoner: Ventrikulære arytmier, felin hypertrofisk kardiomyopati. Reduser dose ved nyresvikt.
Hydralazin
0,5-3 mg/kg hver 12. time per os.
Start lavt og titrer opp til laveste
effektive dose (1,2,3,4,7).
2,5 mg/katt hver 12. time
per os initialt (1,2,3,4,7).
Kan titreres opp til maks. 10 mg/katt
hver 12. time (1,2,3,7).
Alvorlig mitral insuffisiens, venstresidig hjertesvikt der andre midler ikke gir tilstrekkelig effekt. NB! Kan gi uttalt hypotensjon. Start med lav dose.
Propranolol
0,1-0,2 mg/kg hver 8. time
per os initialt. Kan økes opptil
1-1,5 mg/kg hver 8. time (1,2,3,4,7).
2,5-5 mg/katt hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,7).
Kan økes til 10 mg/katt hver 8.-12.
time per os (2,3,7).
Start på lav dose og øk til laveste
effektive dose.
Supraventrikulær takykardi. Kontraindikasjoner: 2. og 3. grads hjerteblokk, sinusbradykardi. Forsiktighet ved hjertesvikt og lungesykdom.
Sotalol
1-3,5 mg/kg hver 12. time per os.
Start på 0,5-1 mg/kg (1,2,3,4,7).
1-4 mg/kg hver 12. time per os.
Start lavt (2,3,4,7).
10-20 mg/katt hver 12. time per os (1,7).
Ventrikulær takykardi, særlig hos boxer. Kontraindikasjon: AV-blokk.
Spironolakton
2-4 mg/kg/dag per os. Gi helst
1-2 mg/kg hver 12. time (1,2,3,4).
Brukes i tillegg til furosemid og ACE-hemmer. Forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og diabetes.