QB/B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Acetylsalisylsyre
Lavdose: 0,5-1 mg/kg hver 12.-24 time per os (1,3,7).
5-10 mg/kg hver 24.-48. time per os (2,4).
I praksis 75 mg/hund eller 150 mg/hund
per os til større hunder.
10-20 mg/kg hver 48.-72. time per os
(1,2,4,7).
I praksis 75 mg/katt hver 48.-72. time
per os.
Antitrombotisk.
Heparin
Tromboembolisk sykdom: 100-300
IE/kg hver 6.-8. time s.c. (1,2,3,4).
Lavdose profylakse: 50-100 IE/kg hver
8.-12. time s.c. (2,4).
Tromboembolisk sykdom: 100-300
IE/kg hver 6.-8. time s.c. (1,2,4).
Lavdose profylakse: 50-100 IE/kg hver
8.-12. time s.c. (2,4).
Antikoagulerende.
Kalsium
5-15 mg/kg Ca2+ langsomt i.v. til
ønsket effekt. Som glukonat:
50-200 mg/kg (1,2,3,4,7).
5-15 mg/kg Ca2+ langsomt i.v. til
ønsket effekt. Som glukonat:
50-200 mg/kg (1,2,3,4,7).
Hypokalsemi, eklampsi.