Antibiotikum.

ATCvet-nr.: QA07A A90

 TABLETTER 500 mg til storfe, kalv, gris, lam, hund og pelsdyr: Hver tablett inneh.: Dihydrostreptomycinsulfat tilsv. dihydrostreptomycin 500 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker i cellen hvor det bindes til reseptorene ved 30S i ribosomet. Aktivt mot gramnegative bakterier (Brucella, Leptospirier, Francisella tulerensis, Campylobacter spp., Yersinia pestis), enkelte mykoplasma og mykobakterier (Mycobacterium tuberculosis) og noen grampositive kokker (Staphylococcus aureus). Clostrider og andre anaerobe bakterier, samt Psudomonos aeruginosa er resistente.
Absorpsjon: Absorberes i meget liten grad fra tarmen.

Indikasjoner 

Gastrointestinale infeksjoner forårsaket av dihydrostreptomycinfølsomme mikroorganismer hos gris, kalv, lam, hund og pelsdyr. E. coli-infeksjoner hos kalv, ved allmenninfeksjoner i kombinasjon med parenteral dihydrostreptomycinterapi. Puerperal metritt. Abnorm vomgjæring hos storfe. Profylaktisk ved tilbakeholdt etterbyrd og ved komplisert forløsning.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner og gastrointestinale lidelser kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Enteritt: 20 mg/kg pr. døgn tilsv. 1 tablett pr. 25 kg pr. døgn i 2-3 dager. Metritt: 2-4 tabletter intrauterint. Abnorm vomgjæring hos storfe: 4-6 tabletter pr. døgn. Ved behandling av smågris: 1 tablett oppløses i 100 ml vann. Av denne oppløsningen gis 1-2 teskjeer (à 5 ml = 25 mg) 1-2 ganger pr. døgn. Administrering: Til peroral eller intrauterin bruk, avhengig av indikasjon. Kan gis oppløst i vann, slik oppløsning blir klar, fargeløs og uten smak. Har delestrek, men den er for å lette svelging/oppløsning og ikke for å dele tabletten i like doser.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Peroral behandling: 2 døgn. Intrauterin behandling: 3 døgn.
Slakt: Peroral og intrauterin behandling: 6 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C. Holdbarhet etter oppløsning i vann: 14 døgn.

Sist endret: 08.05.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.02.2018


 

Pakninger og SPC


Dihydrostreptomycin vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
500 mgstorfe, kalv, gris, lam, hund og pelsdyr20 stk. (blister)188292SPC_ICONC
100 stk. (blister)188284SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.