Dermanolon vet.

Le Vet Beheer B.V.


Kortikosteroid + keratolytikum.

QD07X B02 (Salisylsyre, Triamcinolon)HUDSPRAY, oppløsning 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Triamcinolonacetonid 1,77 mg, salisylsyre 17,7 mg, etanol, benzalkoniumklorid, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Triamcinolon har antiinflammatorisk og vasokonstriktiv virkning. Undertrykker inflammatorisk respons og symptomer på ulike lidelser ofte assosiert med kløe. Salisylsyre virker keratolytisk og forsurende.
Absorpsjon: Triamcinolon absorberes gjennom hud og systemisk effekt kan ikke utelukkes.
Proteinbinding: Ved systemisk absorpsjon er triamcinolon 60-70% bundet til plasmaproteiner.
Metabolisme: Triamcinolon: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Primært som sulfater og glukuronider via urin.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling av seboreisk dermatitt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for kortikosteroider, salisylsyre eller noen av hjelpestoffene. Bruk på hudsår, på hunder med demodikose eller til dyr som veier <3,5 kg.

Bivirkninger

Langvarig og omfattende bruk av topiske kortikosteroidpreparater kan gi lokale og systemiske effekter, inkl. hemming av binyrebarkfunksjonen, fortynning av overhuden og forsinket tilheling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Systemiske kortikosteroideffekter er mulig, spesielt når preparatet brukes under en okklusiv forbinding, på større hudlesjoner, ved økt blodgjennomstrømning, eller ved inntak via slikking. Unngå at behandlede dyr eller dyr som er i kontakt med behandlede dyr svelger preparatet (inkl. slikking). Ytterligere kortikosteroid-behandling skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering. Brukes med forsiktighet ved mistenkte eller bekreftede endokrine lidelser (dvs. diabetes mellitus, hypo- eller hypertyreose, Cushings syndrom osv.). Kortikosteroider bremser vekst, bruk hos dyr <7 måneder skal baseres på nytte-/risikovurdering og jevnlige kliniske kontroller. Skal ikke påføres øyne, slimhinner eller skadet hud. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet: Preparatet kan virke hudirriterende eller gi overfølsomhetsreaksjoner. Personer med kjent overfølsomhet for kortikosteroider eller salisylsyre bør unngå kontakt med preparatet. Unngå hudkontakt og bruk tette engangshansker ved håndtering, inkl. når preparatet gnis inn på dyret eller når dyret holdes fast under behandlingen. Ved hudkontakt vaskes eksponert hud. Ved utilsiktet inntak eller ved overfølsomhetsreaksjon/vedvarende irritasjon etter hudkontakt, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg eller etikett. Preparatet kan gi øyeirritasjon; unngå kontakt, inkl. hånd til øye-kontakt. Ved øyekontakt; skyll med rent vann. Hvis øyeirritasjon vedvarer, søk legehjelp. Preparatet kan være skadelig etter inhalasjon, spesielt for personer med astma. Spray på godt ventilert sted. Unngå å puste inn spraytåken. Preparatet kan være skadelig for ufødte barn. Gravide og fertile kvinner bør ikke håndtere preparatet eller holde fast dyret under behandlingen, og kontakt med behandlede dyr bør unngås i minst 4 timer etter påføring. Behandlede dyr bør ikke leke med barn eller håndteres før applikasjonsstedet er tørt. Nylig behandlede dyr bør ikke sove med eieren, spesielt ikke med barn.

Interaksjoner 

Ingen data tilgjengelig. Ytterligere kortikosteroidbehandling skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Drektighet/Laktasjon

Bør ikke brukes under drektighet/diegiving pga. mulig absorpsjon av triamcinolon, spesielt hvis større områder av huden trenger behandling.

Dosering 

Påføres 2 ganger daglig. Maks. dose er 1 spraypumpe-aktivering pr. 3,5 kg pr. behandling (1 spraypumpe-aktivering pr. 1,75 kg pr. dag.) Pga. maks. dosen er preparatet uegnet for bruk hos mindre hunder og katter eller ved store lesjoner. Tilberedning/Håndtering: Sørg for at spraypumpens åpning peker på behandlingsområdet. Børst dyrets hår mot pelsens naturlige vekstretning og spray preparatet ved å holde pumpen ca. 10 cm fra behandlingsområdet. Forsiktighet bør utvises for å unngå å spraye nær dyrets ansikt. Om nødvendig kan området gnis forsiktig. La tørke. I alvorlige tilfeller hos hunder, kan effekten økes ved å påføre et 2. og 3. lag umiddelbart etter at det 1. laget er tørt, forutsatt at totalt antall av spraypumpe-aktiveringer ikke overskrider maks. antall (1 spraypumpe-aktivering pr. 1,75 kg pr. dag). 1 spraypumpe-aktivering gir ca. 0,2 ml over et sirkulært område på ca. 10 cm i diameter. Behandlingen skal fortsettes uten avbrudd til noen få dager etter at kliniske symptomer forsvinner, men ikke >14 dager. Administrering: Til bruk på hud.

Overdosering/Forgiftning

Langvarig bruk av høye doser med triamcinolon kan indusere binyrebarkinsuffisiens.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder.

 

Pakninger og SPC

Dermanolon vet., HUDSPRAY, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1,77 mg/ml + 17,7 mg/mlhund og katt75 ml (plastflaske m/spraypumpe)162434C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.05.2017