INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til sau, lam og storfe: 1 ml inneh.: Cl. chauvoei (hele kulturen, inaktivert) 30% v/v, Cl. perfringens type B og C (β-toksoid) ≥13,1 E1, Cl. perfringens type D (ε-toksoid) ≥7 E1, Cl. haemolyticum ≥11,7 E2, Cl. septicum ≥2,8 E1, Cl. novyi ≥2,1 E1, C. tetani ≥1,6 E1, kaliumaluminiumsulfat tilsv. aluminium 1,1-2 mg, tiomersal 0,12-0,18 mg, formaldehyd ≤0,5 mg, natriumkloridoppløsning (0,85%). 1Intern ELISA. 2In vitro toksin-nøytralisasjonstest basert på hemolyse av saue-erytrocytter.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Induserer antistoffer mot de clostridietypene vaksinen inneholder.

Indikasjoner 

Sau og storfe: Aktiv immunisering mot lammedysenteri, «struck», pulpanyre, malignt ødem, bakteriell hemoglobinuri, miltbrannsemfysem, bråsott og tetanus. Lam: Passiv immunisering via kolostrum fra vaksinerte søyer.

Kontraindikasjoner 

Syke eller stressede dyr.

Bivirkninger

Unntaksvis hypersensitivitetsreaksjoner. Sjelden forbigående lokal reaksjon på injeksjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Bør ikke gis samtidig med andre vaksiner eller legemidler.

Drektighet/Laktasjon

Høydrektige søyer bør ikke vaksineres i samme drektighet med monovalent pasteurellavaksine.

Dosering 

Injiseres subkutant. Flasken bør ristes godt før bruk. Sau og lam >8 uker: Grunnvaksinasjon: 2 injeksjoner. 1. injeksjon 5 ml, 2. injeksjon 2 ml, 6 uker senere. Lam 2-8 uker gamle fra uvaksinerte søyer eller søyer med ukjent vaksinasjonsstatus: Grunnvaksinasjon: 3 injeksjoner à 2 ml. 1. og 2. injeksjon med 4-6 ukers intervall. Maks. 6 måneder mellom 1. og 3. vaksinasjon. Sau og lam: Siste vaksinasjon minst 2 uker før maks. immunitet er ønsket, f.eks. ved lamming eller ved risiko for smitte/sykdomsutbrudd. For permanent beskyttelse revaksineres hver 6. måned. I områder uten sykdomsrisiko i vintermånedene, kan det vanligvis revaksineres 1 gang/år. Revaksinering: Tidligere vaksinerte søyer kan revaksineres opp til 6 uker før forventet lammeperiode, men senest 2 uker før forventet lamming. Dette gir beskyttelse av lammene mot lammedysenteri, pulpanyre og tetanus i 12-16 uker etter fødsel, forutsatt at de dier normalt de første 12-15 timene. Lam av riktig vaksinerte søyer: Vaksineres ikke før ved 8-12 ukers alder, da maternelle antistoffer ellers kan interferere. Vaksinasjonstidspunkt avhenger av tidspunkt for revaksinering av mordyret og lammeperiodens lengde. Lam av uvaksinerte søyer: Kan vaksineres fra 2 ukers alder. Storfe: 2 injeksjoner à 5 ml med 6 ukers intervall, siste injeksjon minimum 2 uker før maks. immunitet ønskes. For permanent beskyttelse revaksineres hver 6. måned. I områder uten sykdomsrisiko i vintermånedene kan det vanligvis revaksineres 1 gang/år. Ved risiko for Cl. septicum-smitte anbefales revaksinering hver 3. måned.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt, men frostfritt (2-8°C). Beskyttes mot lys.

 

Pakninger og SPC

Covexin 8 vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
sau, lam og storfe 100 ml (plastflaske) 000207 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.12.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.10.2015