INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: 6,0-9,4 µg pUK-SPDV-poly2#1 DNA-plasmid som koder for proteiner fra salmonid alfavirus, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumklorid, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot salmonid alfavirus subtype 3 (SAV3).

Indikasjoner 

Atlantisk laks (salmo salar): Aktiv immunisering for å redusere hemming av daglig tilvekst, samt redusere dødelighet og lesjoner i hjerte, pankreas og skjelettmuskulatur forårsaket av pankreassykdom etter smitte med SAV3. Beskyttende immunitet utvikles innen 399 døgngrader (gjennomsnittlig vanntemperatur i °C × antall dager) etter vaksinasjon. Varighet av immunitet: 1 år for reduksjon av hemmet daglig tilvekst, og lesjoner i hjerte, bukspyttkjertel og skjelettmuskulatur og 9,5 måneder for reduksjon av dødelighet (vist i en laboratoriestudie på effekt utført i saltvann ved bruk av en kohabitant-modell).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Forbigående endringer i svømmeatferd, pigmentering og mangel på matlyst er svært vanlig, og kan sees i hhv. opptil 2, 7 og 9 dager. Det er vanlig at det oppstår skader på injeksjonsstedet etter administrering som kan vedvare hos opptil 5% av fisken i minst 90 dager, og kan sees både makroskopisk og mikroskopisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun frisk fisk skal vaksineres. En kroppsvekt på minimum 25 g er anbefalt ved vaksinering. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Personlig beskyttelsesutstyr, f.eks. beskyttende hansker, bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Virkning på reproduksjon er ikke undersøkt. Skal ikke brukes til stamfisk.

Dosering 

Bedøv fisken til den er håndterbar. Rist preparatet lett før bruk. 0,05 ml gis i.m. Administrering: Plasser nålen 90° inn i epaxial-muskelen i området umiddelbart foran og lateralt for ryggfinnen. For valg av kanyle og bruksanvisning for overføringsslangen, se pakningsvedlegget. Injeksjonsutstyret bør kalibreres og inspiseres regelmessig for å sikre nøyaktig dosering.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering har ikke gitt andre effekter enn de beskrevet under bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

 

Pakninger

Clynav, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 250 ml (plastpose m/overføringsslange) 472689 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Clynav INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.03.2020


Sist endret: 22.10.2020