Chanhold

Chanelle


Anthelmintikum, insekticid og acaricid.

QP54A A05 (Selamektin)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml og 120 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Selamektin 60 mg, resp. 120 mg, butylert hydroksytoluen 0,08%, dipropylenglykolmetyleter, isopropanol.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Selamektin 60 mg, butylert hydroksytoluen 0,08%, dipropylenglykolmetyleter, isopropanol.


Egenskaper

Klassifisering: Semisyntetisk substans i avermektingruppen.
Virkningsmekanisme: Forstyrrer ledningsevnen i kloridionkanaler, og bryter dermed normal nevrotransmisjon hos en rekke invertebrate parasitter med følgende paralyse og/eller død.
Absorpsjon: Gjennom huden. Tmax ca. 1 døgn hos katt, ca. 3 døgn hos hund.
Fordeling: Systemisk.
Halveringstid: 8 døgn for katt, 11 døgn for hund.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Effektiv konsentrasjon i hele intervallet (30 døgn) mellom 2 behandlinger.
Metabolisme: Lav grad.
Utskillelse: Langsom.

Indikasjoner 

Hund og katt: Behandling og forebygging av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides spp.), også som del av behandlingsstrategien ved loppeallergidermatitt. Forebygging av sykdom forårsaket av hjerteorm (Dirofilaria immitis). Behandling mot øremidd (Otodectes cynotis). Hund: Behandling mot pelslus (Trichodectes canis), skabbmidd (Sarcpotes scabiei) og adulte intestinale spolorm (Toxocara canis). Katt: Behandling mot pelslus (Felicola subrostratus), adulte spolorm (Toxacara cati) og adulte intestinale hakeorm (Ancylostoma tubaeformae).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Dyr <6 uker. Syke eller svake og undervektige katter i forhold til størrelse og alder.

Bivirkninger

Enkelte tilfeller av mild, forbigående alopesi eller kortvarig og avgrenset irritasjon hos katt. Kortvarig markert salivasjon kan forekomme hos katt som slikker i seg store mengder preparat. I sjeldne tilfeller kan pelsen klumpe seg og/eller litt hvitt pudder sees på applikasjonsstedet. Helt unntaksvis kan det forekomme reversible nevrologiske symptomer, inkl. anfall.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun til utvortes bruk på huden. Vent minst 2 timer etter applikasjon før hunden bades/sjamponeres. Unngå direkte kontakt og håndtering inntil det er tørt på applikasjonsstedet, barn må unngå kontakt selve behandlingsdagen. Håndteres med forsiktighet av personer med overfølsomhet/allergi for preparatet. Legemidlet er meget brannfarlig, holdes unna varmekilder. Nylig behandlede dyr skal ikke oppholde seg nær åpen ild, eller steder der gnister kan oppstå inntil pelsen er tørr. Brukt pipette kastes umiddelbart.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til dyr som skal nyttes i avl, og til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Gis som en engangsdose 6 mg/kg som anbefalt i tabellen under.

Katt
(kg)

Chanhold
pipette

Mengde
(mg)

Styrke (mg/ml)

Volum pr. pipette (ml)

≤2,5

1 pipette à 15 mg

15

60

0,25

2,6-7,5

1 pipette à 45 mg

45

60

0,75

>7,5 kg

Passende kombinasjon av pipetter

Hund
(kg)

Chanhold
pipette

Mengde
(mg)

Styrke (mg/ml)

Volum pr. pipette (ml)

≤2,5

1 pipette à 15 mg

15

60

0,25

2,6-5

1 pipette à 30 mg

30

120

0,25

5,1-10

1 pipette à 60 mg

60

120

0,5

10,1-20

1 pipette à 120 mg

120

120

1

20,1-40

1 pipette à 240 mg

240

120

2

40,1-60

1 pipette à 360 mg

360

120

3

>60 kg

Passende kombinasjon av pipetter

Anbefalt behandlingsperiode: Spolorm, hakeorm, pelslus og øremidd: 1 engangsdose. Øremidd hos hund: Fjern ev. smuss i øregang ved applikasjon, kontroll hos veterinær anbefales etter 30 dager for ev. ekstra behandling. Skabbmidd: 2 engangsdoser med 1 måneds intervall. Beskyttelse mot loppeangrep: Gis 1 gang pr. måned gjennom loppesesongen, start ca. 1 måned før loppene blir aktive. Ved allergisk loppedermatitt: Gis 1 gang pr. måned. Adulticide, ovicide og larvicide egenskaper bidrar til kontroll over loppesmitte i miljøet. Behandling av mordyr forebygger infestasjon hos valper opptil 7 ukers alder. Forebygging mot hjerteorm: Gis 1 gang pr. måned hele året, eller senest 1 måned etter kontakt med mygg, inntil slutt av myggsesongen. Ved glemt behandling gis en dose umiddelbart, etterfulgt av månedlig behandling. Hvis legemidlet erstatter annen behandling mot hjerteorm, gis det innen 1 måned etter siste dosering av det tidligere brukte legemidlet. Tilberedning/Håndtering: Unngå å få preparatet på fingrene. Administrering: Se pakningsvedlegget.

Overdosering/Forgiftning

10 × anbefalt dose ga ingen uønskede effekter. Ingen bivirkninger ble sett etter 3 × anbefalt dose til hund og katt infisert med adulte hjerteormer, til avlsdyr, til drektige og lakterende dyr. Ingen bivirkninger ble sett etter 5 × anbefalt dose til ivermektinfølsomme hunder av collierase.

 

Pakninger

Chanhold, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
60 mg/ml hund 3 × 15 mg (pipette, 0,25 ml) 526518 C
120 mg/ml hund 3 × 30 mg (pipette, 0,25 ml) 184950 C
3 × 60 mg (pipette, 0,5 ml) 033327 C
3 × 120 mg (pipette, 1 ml) 391543 C
3 × 240 mg (pipette, 2 ml) 498217 C
3 × 360 mg (pipette, 3 ml) 141848 C

Chanhold, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
60 mg/ml katt 3 × 15 mg (pipette, 0,25 ml) 526518 C
3 × 45 mg (pipette, 0,75 ml) 422837 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Chanhold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 120 mg/ml

Chanhold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml

Chanhold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.11.2020


Sist endret: 09.04.2021