Cartrophen

Arthropharm

Ikke-steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk middel.

ATCvet-nr.: QM01A X90

 INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml til hund: 1 flaske (10 ml) inneh.: Natriumpentosanpolysulfat 1000 mg, benzylalkohol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfadihydrat, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Senker nivåene av metalloproteinaser i brusk og øker nivåene med vevshemmere av metalloproteinase (TIMP), og beskytter innholdet av proteoglykan og forhindrer degradering av bruskmatriks. Hos hunder med osteoartritt fører administrering av natriumpentosanpolysulfat (NaPPS) til fibrinolyse, lipolyse og nedgang i plateaggregering.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon: 7,4 µg eq natriumpentosanpolysulfat/ml etter 15 minutter ved s.c. administrering.
Fordeling: Vd: 0,43 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.

Indikasjoner 

Til hund: For behandling av halthet og smerter av degenerative leddsykdommer/artrose (ikke-smittsom artrose) hos dyr med ferdig utviklet skjelett.

Kontraindikasjoner 

Septisk artritt, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, ved mistanke om infeksjon. Blodsykdommer, koaguleringsproblemer, blødninger eller malignitet (spesielt hemangiosarcoma). Brukes ikke preoperativt eller til hunder uten fullt utviklet skjelett. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Oppkast, diaré, letargi (sykelig søvntilstand) og anoreksi er rapportert. Dette kan være et resultat av en hypersensitivitetsreaksjon og behandles symptomatisk inkl. antihistaminadministrering. Pga. den fibrinolytiske effekten til NaPPS må muligheten for innvendig blødning fra tumor eller vaskulær abnormalitet vurderes, hvis tegn på dette utvikles. Det anbefales at dyret overvåkes for tegn på blodtap og behandles riktig. Blødningsforstyrrelser som neseblødning, blodig diaré og hematom er rapportert. Lokale reaksjoner som forbigående hevelser er observert etter administrering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hunden må veies før administrering for å sikre nøyaktig dosering. Overdosering kan resultere i forverring av stivhet og ubehag. Brukes med forsiktighet hos hunder som tidligere har hatt vevsskade i lungene eller nedsatt leverfunksjon. Skal ikke administreres i mer enn 3 omganger med 4 injeksjoner i løpet av en 12 måneders periode. Unngå utilsiktet egeninjeksjon. Dersom preparatet sprutes i øyne eller på hud må det skylles umiddelbart med vann. Vask hender etter bruk.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med steroider eller NSAID, inkl. aspirin og fenylbutazon. Skal ikke brukes samtidig med heparin, warfarin eller andre blodfortynnende medisiner. Kortikosteroider har vist å blokkere flere av virkningene til NaPPS. Bruk av antiinflammatoriske legemidler kan resultere i prematur økning i hundens aktivitet, noe som kan forstyrre den terapeutiske aktiviteten av preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Det er ikke foretatt studier på drektige tisper, og det er derfor ikke anbefalt å bruke preparatet under drektighet.

Dosering 

3 mg natriumpentosanpolysulfat/kg kroppsvekt (tilsv. 0,3 ml/10 kg kroppsvekt) i 4 omganger, med et intervall på 5-7 dager mellom hver administrering. Administrering: Preparatet skal kun injiseres aseptisk s.c. En passende gradert sprøyte må benyttes, slik at dosen blir administrert nøyaktig. Dette er spesielt viktig ved injisering av små doser.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal hunden hospitaliseres og overvåkes. Veterinæren avgjør hva slags behandling hunden gis for å hindre, kontrollere, eller lindre komplikasjoner og bivirkninger.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A

Sist endret: 14.09.2011


 

Pakninger og SPC


Cartrophen, INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
100 mg/mlhund10 ml (glassflaske)491558SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.