Canigen CHPPi

Virbac


Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.

QI07A D04 (Adenovirusvaksine, Parainfluensavirusvaksine, Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Lederle, 103-104,9 CCID50, adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan, 104-106 CCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme CPV780916, 105-106,8 CCID50 og parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Manhattan, 105-106,9 CCID50, gelatin, kaliumhydroksid, laktosemonohydrat, glutaminsyre, kaliumdihydrogenfosfat, dikaliumfosfat, vann til injeksjonsvæsker, natriumklorid, vannfritt dinatriumfosfat. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet overfor valpesykevirus (CDV), smittsomt hepatittvirus (CAV1), hundens adenovirus (CAV2), hundeparvovirus (CPV) og hundens parainfluensavirus (CPiV).

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder fra 8 ukers alder for å forebygge mortalitet og kliniske symptomer på sykdom forårsaket av CDV; forebygge mortalitet og kliniske symptomer forårsaket av hundens CAV1; forebygge mortalitet og kliniske symptomer samt redusere virusutskillelse forårsaket av CPV (vist i smittestudier utført med en CPV-2b- og CPV-2c-stamme) og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av parainfluensavirus og CAV2. Begynnende immunitet etter grunnvaksinering for CDV, CAV2 og CPV er 3 uker og 4 uker for CPiV og CAV1. Varighet av immuniteten er 1 år.

Bivirkninger

Etter administrering er det vanlig å observere en moderat lokal reaksjon (kan være en hevelse (≤4 cm) eller lett og diffust lokalt ødem, i sjeldne tilfeller følges det av smerte eller kløe) som går over i løpet av 1-2 uker. Forbigående slapphet etter vaksinering er vanlig. I sjeldne tilfeller kan det også oppstå feber eller forstyrrelser i fordøyelsen slik som nedsatt appetitt, diaré eller oppkast. Svært sjelden er overfølsomhetsreaksjoner rapportert. Ved allergisk eller anafylaktisk reaksjon, skal adekvat symptomatisk behandling iverksettes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner bare friske dyr. Etter vaksinering kan de levende vaksinestammene (CAV2, CPV) spres til uvaksinerte dyr, men fremkaller ikke sykdom hos disse. Maternale antistoffer (hos valper fra vaksinerte tisper) kan i noen tilfeller interferere med vaksineringen. Vaksineringen bør tilpasses dette. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Interaksjoner 

Ingen tilgjengelig informasjon om sikkerhet og effekt når vaksinen brukes sammen med andre preparater. En avgjørelse om å bruke vaksinen før eller etter ev. andre preparater må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

En dose (1 ml) administreres iht. følgende vaksinasjonsplan: Grunnvaksinasjon: 1. dose gis fra 8 ukers alder og 2. dose 3-4 uker senere. Maternale antistoffer kan i noen tilfeller ha innvirkning på immunresponsen etter vaksinasjonen. I slike tilfeller anbefales en 3. injeksjon fra 15 ukers alder. Revaksinasjon: 1 enkelt boosterdose skal gis 1 år etter grunnvaksinasjon og deretter 1 gang pr. år. Tilberedning/Håndtering: Bruk aseptisk prosedyre. Lyofilisatet skal rekonstitueres med væsken, rist deretter forsiktig og administrer umiddelbart. Rekonstituert vaksine er lett rosa. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c.

Overdosering/Forgiftning

Administrering med 10 × dosen på ett enkelt injeksjonssted førte ikke til andre reaksjoner enn de nevnt under Bivirkninger, med unntak av økt varighet på de lokale reaksjonene (opptil 26 dager).

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Bruk umiddelbart.

 

Pakninger og SPC

Canigen CHPPi, LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund 10 sett (hettegl.) 087782 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.09.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.09.2016