Canergy vet.

Le Vet

Kardilaterende middel, purinderivat.

ATCvet-nr.: QC04A D90

 TABLETTER 100 mg til hund: Hver tablett inneh.: Propentofyllin 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Propentofyllin øker blodgjennomstrømningen, spesielt i hjerte- og skjelettmuskulatur. Øker blodgjennomstrømningen i hjernen og således oksygentilførselen, uten å øke hjernens glukosebehov. Har en beskjeden positiv kronotropisk effekt og en markert positiv inotropisk effekt. Antiarytmisk effekt hos hunder med myokardial iskemi og bronkodilaterende virkning tilsvarende aminofyllin. Hemmer blodplateagreggasjon og forbedrer erytrocyttenes gjennomstrømningsegenskaper. Senker hjertebelastningen ved direkte effekt på hjertet og reduksjon av perifer vaskulær motstand. Kan øke viljen til mosjon og mosjonstoleransen, særlig hos eldre hunder.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Distribueres raskt i vev. Tmax er 15 minutter. Biotilgjengelighet ca. 30%.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Metabolisme: Primært i lever. Flere aktive metabolitter.
Utskillelse: 80-90% som metabolitter via nyre, resten via feces. Ingen bioakkumulering.

Indikasjoner 

Forbedring av perifer og cerebral vaskulær blodsirkulasjon. Forbedring av apati.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til hunder <5 kg.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller sees hudreaksjoner, oppkast og hjerteforstyrrelser. I slike tilfeller skal behandlingen stoppes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Spesifikke sykdommer (f.eks. nyresykdom) skal gis egnet behandling. Det skal vurderes om legemidlet skal rasjoneres til hunder som allerede får behandling for kongestiv hjertesvikt eller luftveissykdom. Ved nyresvikt skal dosen reduseres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Forsiktighet skal utvises for å unngå utilsiktet inntak. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Vask hendene etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og/eller diegiving er ikke klarlagt. Bruk hos drektige eller diegivende tisper eller avlstisper er derfor ikke anbefalt.

Dosering 

6-10 mg pr. kg kroppsvekt daglig, fordelt på 2 doser.

Kroppsvekt (kg)

Antall tabletter morgen

Antall tabletter kveld

Daglig antall tabletter totalt

Daglig totaldose (mg/kg)

5-8

1/4

1/4

1/2

6,25-10

>8-10

1/2

1/4

3/4

7,5-9,4

>10-15

1/2

1/2

1

6,7-10

>15-25

3/4

3/4

1 + 1/2

6-10

>25-33

1

1

2

6,1-8

>33-49

1 + 1/2

1 + 1/2

3

6,1-9,1

>49-66

2

2

4

6,1-8,2

>66-83

2 + 1/2

2 + 1/2

5

6-7,6

Administrering: Kan gis direkte i munnen, bakerst på hundens tunge, eller blandes i en liten mengde sammenpresset mat og gis minst 30 minutter før fôring. Kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Eksitasjonstakykardi, hypotensjon, røde slimhinner og oppkast. Seponering gir spontan symptombedring.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ubrukte tablettdeler oppbevares i blisterpakningen i esken for bruk ved neste administrering.

Sist endret: 12.12.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.03.2016


 

Pakninger og SPC


Canergy vet., TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
100 mghund100 stk. (blister)469041SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.