Kortikosteroid + antibiotikum.

ATCvet-nr.: QS02C A01

 ØREDRÅPER, suspensjon til hund og katt: 1 g inneh.: Dietanolaminfusidat 5 mg, framycetinsulfat (neomycin B) 5 mg, nystatin 100 000 IE, prednisolon 2,5 mg, sesamolje til 1 g. Oljesuspensjon.


Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid i kombinasjon med antibiotika.
Virkningsmekanisme: Preparatet har antibakteriell og antimykotisk effekt overfor de fleste patogene agens som forekommer ved otitis externa. Dietanolaminfusidat har antibakteriell effekt ved å påvirke bakterienes proteinsyntese. Det er ikke kryssresistens mellom fusidin og andre klinisk benyttede antibiotika. Framycetin er et aminoglykosid som også påvirker bakterienes proteinsyntese. Nystatin er et antimykotikum med fungicid og fungistatisk effekt, spesielt mot gjærsopp og gjærlignende sopparter. Prednisolon er et kortikosteroid med antiinflammatorisk og antiallergisk effekt. Dette motvirker at pasienten selv forverrer tilstanden ved å klore og gni seg i øregangen. Preparatet har virkning overfor øremidd, sannsynligvis pga. sesamoljen, som tilstopper middenes respirasjonsåpninger slik at middene kveles. Sesamoljen oppløser ørevoks og fordeler seg derved i hele øregangen, slik at transporten av virkestoffene til infeksjonsfoki lettes.

Indikasjoner 

Otitis externa hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke benyttes ved perforert trommehinne. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme og behandlingen avbrytes hvis slike utvikles. I meget sjeldne tilfeller, og primært hos eldre dyr, kan bruk av ørepreparater være assosiert med nedsatt hørsel av kortere eller lengre varighet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved residiverende og/eller alvorlige tilfeller av otitis externa bør trommehinnen kontrolleres ved otoskopi. Prednisolon kan gi et bredt spekter av bivirkninger. Mellomlang til langtids bruk bør derfor unngås når det ikke er strengt nødvendig. Når langtids bruk er påkrevd bør lavest mulig dose brukes. Vask hendene etter bruk. Personer med kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet. Hvis en dråpe ved et uhell kommer i øyet, vaskes det straks med rikelige mengder vann.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Begrenset erfaring ved bruk under drektighet.
Laktasjon: Ukjent om preparatet går over i melk.

Dosering 

5-10 dråper i øregangen 2 ganger daglig. Behandling i 2-4 uker etter tilfellets art. Øregangen bør renses før behandlingen startes. Flasken ristes før bruk. Øregangen bør masseres forsiktig etter inndrypping. Etterkontroll anbefales. Administrering: Til bruk i øret.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 4 uker.

Sist endret: 17.12.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.08.2014


 

Pakninger og SPC


Canaural vet., ØREDRÅPER, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund og katt25 ml (plastflaske m/dråpespiss)143795SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.