Calcimag vet.

Kela

Kalsiumklorid + magnesiumklorid.

ATCvet-nr.: QA12A X-

 INFUSJONSVÆSKE, oppløsning til storfe og småfe: 1 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 46,965 mg tilsv. kalsium 12,8 mg, magnesiumklorid 24 mg tilsv. magnesium 2,87 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved infusjon av kalsium oppstår det umiddelbart en uttalt hyperkalsemi, deretter vil kalsiumnivået synke til normalt eller under normalt nivå i løpet av få timer til et 1/2 døgn. Hos kyr med hypomagnesemi foreligger vanligvis også hypokalsemi. En del hypokalsemiske søyer er også klart hypomagnesemiske.

Indikasjoner 

Hypokalsemi og hypomagnesemi, f.eks. paresis puerperalis og graskrampe hos storfe og småfe.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved hyperkalsemiske og hypermagnesemiske tilstander.

Bivirkninger

For rask infusjon av kalsiumsalter kan utløse hjerterytmeforstyrrelser/hjertestans. For rask infusjon eller ev. en overdosering med magnesiumklorid vil symptomer på CNS-depresjon kunne oppstå. Ved ekstravasal infusjon vil det oppstå irritasjoner i vevet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under i.v. infusjon som må gis langsomt. Dersom hjerterytmeforstyrrelse opptrer må infusjonen avbrytes.

Interaksjoner 

Preparatet bør ikke gis sammen med hjerteglykosider, sympatomimetika, metylxantiner, aminoglykosider eller tetrasykliner.

Dosering 

1 ml/kg gis sakte i.v. (storfe 500 ml, småfe 50-75 ml). Skal kun gis i.v. Bør ikke blandes med andre legemidler.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys. Til engangsbruk. Restinnhold kasseres.

Sist endret: 23.01.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.02.2016


 

Pakninger og SPC


Calcimag vet., INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe og småfe12 × 500 ml (plastflaske)117408SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.